Foto: Betina Riis Asplin
Her hjelper frivillig Håvard Fauske noen av jentene med lekser.

Leksehjelpen på Ruseløkka skole er et tilbud i regi av Redd Barna for elever fra 4. til 7. trinn i grunnskolen. Skolen har elever  fra over tretti nasjoner.

Noen av barna har bodd i Norge så lenge de kan huske og har hatt all skolegang her, mens andre har kommet på et senere tidspunkt.

Felles for mange av barna av annen etnisk opprinnelse enn norsk, er at de trenger litt ekstra oppfølging med lekser - da særlig i norsk, engelsk og matematikk.

Først lærer vi – så leker vi

Hver tirsdag mellom 17-19 besøker frivilliggruppa med leksehjelpere fra Redd Barna elever på Ruseløkka skole i skolens lokaler for å hjelpe elever med minoritetsbakgrunn med lekser, men også for å gjøre morsomme og sosiale aktiviteter sammen.

Den første timen er satt av til hjemmelekser, mens den andre timen skal samle både barn og voksne i lek og aktivitet sammen.

De aller flittigste elevene (som det blir flere og flere av) vil gjerne bruke den andre timen til lekselesing også, og det er selvsagt lov. Men for de andre arrangeres aktiviteter av all slag; fra ballspill, til brettspill, til kunst og håndverk samt matlaging og baking.

Foto: Betina Riis Asplin
Etter leksehjelp blir det alltid lek og kos, her illustrert med baking av muffins.

Ut på tur

Av og til drar gruppa også ut av skolens område på utflukter, til for eksempel bowlingbanen, skøytebanen eller på kino. Nytt fra høsten 2012 er at det også blir arrangert utflukter i helgene for barna. På den måten kan både barn og voksne bli bedre kjent, og leksehjelpen blir ikke bare forbundet med hverdag og skole.

Samarbeid og nettverk

Redd Barna har et meget godt samarbeid med Ruseløkka skole, som mer enn gjerne låner bort klasserom, leker og skolekjøkken og således legger til rette for at leksehjelpen skal fungere på best mulig måte.

Samtidig følges barnas utvikling i tett og godt samarbeid mellom de frivillige, lærere og foreldre. Med et så godt nettverk og samarbeid om barnas utvikling, både faglig og sosialt er det enkelt å få leksehjelpen til å fungere.

Å være leksehjelper på Ruseløkka er både morsomt og utfordrende, men viktigst av alt er at det har blitt en populær aktivitet blant barna på Ruseløkka som gleder Redd Barnas og deres frivillige.

Vil du være leksehjelper? Ta kontakt med regionkontoret!