Stopp retur
av barn til
Afghanistan

Afghanistan er det nest farligste landet i verden for barn. Likevel sender Norge barn dit. Vi mener dette bryter barns rettigheter.

SKRIV UNDER OG KREV AT NORSKE MYNDIGHETER STANSER DENNE UMENNESKELIGE BEHANDLINGEN AV BARN.

Si nei til retur av barn til Afghanistan


Tusen takk,

6982

Så langt har 6982 blitt med!
Vil du hjelpe oss å nå 10 000?

 

 

«Etter tre år har vi blitt vant til alt i Norge. Vi kan ikke dra tilbake. Jeg blir mer og mer redd! Denne uka fikk vi vite det var en bombe i Afghanistan, nærme skolen jeg gikk på før. Mange døde. »

Jente 14 år

DENNE KAMPANJEN ER VIKTIG FORDI:

Afghanistan er det nest farligste landet i verden å bo i for barn. Sikkerhetssituasjonen i Afghanistan har forverret seg de siste årene. I løpet av første halvår av 2018 har også angrepene på skoler økt. Likevel returnerer Norge barnefamilier og ungdom som har flyktet alene til Norge når de var barn tilbake til Afghanistan. Barna og ungdommene forteller at de er redde for å bli utsatt for vold, tvunget til å gjøre voldelige handlinger eller for å bli drept. De forteller at de føler seg isolert og stigmatisert og får lite eller ingen støtte etter retur. De fleste sier de vil flykte igjen. Dette kommer frem i to nye rapporter hvor Redd Barna har snakket med barn og unge som er returnert fra europeiske land, deriblant fra Norge til Afghanistan.

På bakgrunn av den forverrede sikkerhetssituasjonen i Afghanistan og funnene i rapportene ber Redd Barna Norge og andre europeiske land stanse retur av barn til Afghanistan.

Redd Barna mener Norge må stoppe retur av barnefamilier og ungdom som har flyktet alene til Norge når de var barn. Dette inkluderer at Norge må stoppe planer om å opprette retursenter for enslige mindreårige i Afghanistan.

Alle underskriftene vil overleveres justisminister Tor Mikkel Wara som har ansvar for retur av barn til Afghanistan.

SPILL AV
SPILL AV
Foto: Rebecca Jafari