Foto: Hannah Halvorsen/Redd Barna
Redd Barna Region Sør har mange aktive og engasjerte frivillige og medlemmer som kjemper for barns rettigheter i Agder, Telemark og Rogaland.

Kampanjearbeid i Redd Barna

Gjennom vårt kampanjearbeid vil vi øke kunnskapen om at barns rettigheter brytes og skape endring til det bedre for barn. Vi vil holde myndigheter og politikere ansvarlig, og vi vil mobilisere og få flere med på laget. Jo flere vi er, jo sterkere blir stemmen vår. Sammen skaper vi endring for barn.

Redd Barna jobber med kampanje på tre nivå, internasjonalt, nasjonalt og lokalt. Er du opptatt av internasjonale spørsmål? Da kan du engasjere deg i Redd Barnas internasjonale kampanje Stopp krig mot barn der vi har krav opp mot myndigheter i mange land. I vår nasjonale kampanje kan du være med å si fra til norske myndigheter og arbeide for at barn som har flyktet alene til Norge skal få den omsorgen de har krav på. Lokalt kan du bidra gjennom kampanjen alle barn og unge har rett til lek og fritid som løfter frem artikkel 31 i Barnekonvensjonen, om barn og unges rett til deltakelse i fritidsaktiviteter.

Les mer om Redd Barnas kampanjearbeid her >

Dersom du er interessert i dette er det bare å ta kontakt!

Kontaktperson:

Arbeid mot vold og overgrep

Gjennom den årlige Forstyrringsuken arbeider våre frivillige med å sette fokus på forebygging av vold og overgrep mot barn. Frivillige kan spre informasjon, arrangere fagseminar og gjennomføre andre aktiviteter som styrker barns rett til beskyttelse mot vold og overgrep.

Les mer om Redd Barnas arbeid mot vold og overgrep her >

Aktiviteter for asyl- og flyktningbarn

Våre frivillige arrangerer faste, ukentlige fritidsaktiviteter for barn og unge på asylmottak, og for barn og unge med nylig innvilget opphold i Norge. Som frivillig blir du en del av et aktivt og sosialt inkluderende miljø som engasjerer seg for barna de jobber for og med.

Her har vi aktiviteter med barn og unge på asylmottak:

  • Kristiansand
  • Stavanger

Her har vi aktiviteter med nylig bosatte familier med flyktningbakgrunn:

  • Kristiansand

Inkluderende aktiviteter for barn og barnefamilier

Våre frivillige organiserer åpne lavterskelaktiviteter cirka en gang i måneden for barnefamilier i nærmiljøene. I tråd med Barnekonvensjonens artikkel 31 er hensikten med slike aktiviteter å sikre barns rett til lek og fritid. Derfor samarbeider vi med andre frivillige organisasjoner og aktører, slik at flest mulige barn får oppleve det mangfold av fritids, kulturelle og kunsteriske tilbud som finnes. Eksempler på aktiviteter er: besøk på lekeland, klatrepark og kino, arrangering av åpne dager på vitensenter, kunstmuseer og matsenter, og turer til ulike steder i nærområdet.

Her har vi aktiviteter for barn og barnefamilier:

Aktive Redd Barna-grupper i Region Sør

Region Sør har mange godt etablerte Redd Barna-grupper med et stort engasjement for Redd Barnas arbeid. Gruppene arrangerer mange forskjellige aktiviteter gjennom året som synliggjør organisasjonen lokalt og bidrar til inntekter til Redd Barnas arbeid. Eksempler på aktiviteter er temakvelder, tradisjonsrike markeder, innsamlingsaktiviteter, kampanjeaktiviteter og kunnskapsdeling.

Redd Barna-grupper i Region Sør:

Prosjektutvikling i Region Sør

I årene 2019-21 holder Region Sør på med prosjektutvikling for å forsøke å forbedre det frivillige tilbudet i Redd Barna. Det er to hovedprosjekter som utvikles:

  1. Skolepilot: Hvordan kan frivillige være med og spre kunnskap om og øke bruken av Redd Barnas skolemateriell i norske skoler?
  2. Redd Barnas internasjonale arbeid: Hvordan kan man øke kunnskap og engasjement om Redd Barnas internasjonale arbeidet for medlemmer og frivillige?


Frivillige har mulighet til å komme med innspill og bidra inn i disse prosjektene og med det bidra til å gjøre Redd Barna til en ledende organisasjon for barn.

Dersom du er interessert i dette er det bare å ta kontakt!

Kontaktperson:

Krav til frivillige

Alle frivillige må tegne medlemskap i Redd Barna (medlemskontingenten er 200 kroner pr. år). Er du under 25 år, kan du melde deg inn i Redd Barnas ungdomsorganisasjon PRESS for 50 kroner her. Det gir deg også fulle medlemsrettigheter i Redd Barna.

Skal du være frivillig i grupper som har direkte aktivitet med barn må du også skrive under på våre retningslinjer, og levere politiattest.

Kontakt oss

Lyst til å engasjere deg i Redd Barna? Eller har du andre spørsmål? 
Ta kontakt med en av oss på regionkontoret!
Epost: regionsor@reddbarna.no