Foto: Redd Barna v/Phuong Nguyen
Høstferietur med Liaklubben

Slik kan du engasjere deg

Redd Barnas medlemmer og frivillige er engasjerte i alt fra nettaktivisme, politisk påvirkning, innsamlingsaksjoner til vårt humanitære arbeid og å styrke rettighetene til sårbare grupper med barn, for eksempel barn på asylmottak og barn som har opplevd vold i nære relasjoner. Fem ansatte jobber ved regionkontoret med oppfølging og organisering.

Arbeid mot vold og overgrep

Gjennom de årlige "Forstyrringsukene" arbeider våre frivillige med å sette fokus på forebygging av vold og overgrep mot barn. Frivillige kan spre informasjon, arrangere fagseminar og gjennomføre andre aktiviteter som styrker barns rett til beskyttelse mot vold og overgrep. Redd Barnas kampanje "Jeg er her" har besøkt mange norske byer.

Aktiviteter for asyl- og flyktningbarn

Våre frivillige arrangerer faste, ukentlige fritidsaktiviteter for barn og unge på asylmottak og for barn og unge med nylig innvilget opphold i Norge gjennom vårt prosjekt "En god nabo". Som frivillig blir du en del av et aktivt og sosialt inkluderende miljø av studenter og voksne i alle aldre, som alle har et sterkt engasjement for barns rettigheter.

Aktive Redd Barna-grupper i Region Øst

Region Øst har mange godt etablerte Redd Barna-grupper med et stort engasjement for Redd Barnas arbeid. Gruppene arrangerer ofte tradisjonsrike markeder og innsamlingsaktiviteter som synliggjør organisasjonen lokalt og bidrar til inntekter til Redd Barnas internasjonale arbeid. Flere av medlemmene er aktive i medlemsdemokratiet og driver lokalt politisk påvirkningsarbeid for barns rettigheter.

 • Redd Barna Fredrikstad
 • Redd Barna Gjøvik
 • Redd Barna Larvik
 • Redd Barna Moss
 • Redd Barna Oslo
 • Redd Barna Ås
 • Redd Barna Drammen
 • Redd Barna Hamar
 • Redd Barna Bislett
 • Redd Barna Blindern
 • Redd Barna Elvebakken

Som frivillig i Region Øst kan du engasjere deg i følgende aktiviteter med barn og unge

Kontakt oss

Lyst til å engasjere deg i Redd Barna? Eller har du andre spørsmål? Ta kontakt med en av oss på regionkontoret!

Kontakt Region Øst