Slik kan du engasjere deg

Det er mange måter du kan bidra til at barn får oppfylt sine rettigheter. Du kan bidra i innsamlingsaksjoner, informasjons- og kampanjearbeid, viktig rettighetsarbeid og aktiviteter for og med barn. Du kan også være et bindeledd mellom din arbeidsplass og Redd Barna. Fantasien og engasjementet avgjør!

Kontakt oss her    Bli frivillig her


Hos Redd Barna kan du engasjere deg for barns beste uavhengig av hvor du bor, hva du jobber med, hva du gjør på fritiden eller hvor mye tid du har til rådighet.

Under ser du konkret hva du kan gjøre som frivillig.

Arbeid mot vold og overgrep

Gjennom den årlige Forstyrringsuken i november arbeider våre frivillige med å sette fokus på forebygging av vold og overgrep mot barn. Frivillige kan spre informasjon, arrangere fagseminar og gjennomføre andre aktiviteter som styrker barns rett til beskyttelse mot vold og overgrep.

I Region Midt er det også etablert tre grupper som driver aktivitetstilbud for barn og unge som har opplevd vold i nære relasjoner.

Arbeid for inkludering

I Norge jobber Redd Barna for og med asyl- og flyktningbarn, samt barn som vokser opp i lavinntektsfamilier. Som frivillig blir du en del av et aktivt og sosialt miljø som engasjerer seg for barna de jobber for og med. Våre frivillige arrangerer faste aktiviteter og ønsker å fremme inkludering og skape fellesskapsfølelse på tvers. 

Redd Barna-grupper i Region Midt

Region Midt har mange godt etablerte Redd Barna-grupper med et stort engasjement for barn og rettferdighet. Gruppene driver lokalpolitisk påvirkning for barns rettigheter og fronter Redd Barnas kampanjer. Flere arrangerer også ulike innsamlingsaktiviteter som synliggjør organisasjonen lokalt.

Frivillig på din måte 

Klar for å lage et loppemarked eller byttekveld til inntekt for Redd Barna? Kjør på! Vil du engasjere arbeidsplassen din til å gjøre noe verdifullt for andre? Yes! Kan du flere språk og vil oversette vårt materiell slik at vi når ut til flere barn og familier? Sí, señor! Kanskje har du funnet din hjertesak og vil jobbe med dette ut i fra en av våre kampanjer? Velkommen!

Det er mange måter å bidra til at barn får sine rettigheter oppfylt. Det beste av alt er at det kan du gjøre uavhengig av hvor du bor, hvor mye tid du har og hva du interesserer deg for.
Vi inviterer deg til å bruke ditt engasjement. Sammen finner vi ut hvordan.

Registrer deg her for å bli frivillig i aktiviteter som koster lite for deg, men som kan bidra til mye for andre.

Krav til frivillige

I aktiviteter direkte med barn må du:

Kontakt oss

Lyst til å engasjere deg i Redd Barna? Eller har du andre spørsmål? Ta kontakt med en av oss på regionkontoret!

Kontakt oss her    Bli frivillig her