Slik kan du engasjere deg

Det er mange måter du kan bidra til at barn får oppfylt sine rettigheter. Du kan bidra i innsamlingsaksjoner, informasjons- og kampanjearbeid, viktig rettighetsarbeid og aktiviteter for og med barn. Du kan også være et bindeledd mellom din arbeidsplass og Redd Barna. Fantasien og engasjementet avgjør!

Hos Redd Barna kan du engasjere deg for barns beste uavhengig av hvor du bor, hva du jobber med, hva du gjør på fritiden eller hvor mye tid du har til rådighet.

Under ser du konkret hva du kan gjøre som frivillig.

Arbeid mot vold og overgrep

Gjennom den årlige Forstyrringsuken i november arbeider våre frivillige med å sette fokus på forebygging av vold og overgrep mot barn. Frivillige kan spre informasjon, arrangere fagseminar og gjennomføre andre aktiviteter som styrker barns rett til beskyttelse mot vold og overgrep.

I Region Midt er det også etablert tre grupper som driver aktivitetstilbud for barn og unge som har opplevd vold i nære relasjoner.

Arbeid for inkludering

I Norge jobber Redd Barna for og med asyl- og flyktningbarn, samt barn som vokser opp i lavinntektsfamilier. Som frivillig blir du en del av et aktivt og sosialt miljø som engasjerer seg for barna de jobber for og med. Våre frivillige arrangerer faste aktiviteter og ønsker å fremme inkludering og skape fellesskapsfølelse på tvers. 

Redd Barna-grupper i Region Midt

Region Midt har mange godt etablerte Redd Barna-grupper med et stort engasjement for barn og rettferdighet. Gruppene driver lokalpolitisk påvirkning for barns rettigheter og fronter Redd Barnas kampanjer. Flere arrangerer også ulike innsamlingsaktiviteter som synliggjør organisasjonen lokalt.

Kampanjer, innsamling og lokalt påvirkningsarbeid

Det er mange måter du kan bidra på for å kunne skape varig endring for barn. Bli med på laget, finn din hjertesak og hvordan du på en enkel og verdifull måte kan engasjere deg i Redd Barna. Har du noen spesielle interesser, ideer til aktiviteter eller arrangementer som støtter barn og barns rettigheter så er du selvfølgelig velkommen til å gjøre noe nytt. Ta kontakt med ditt regionkontor om du har noen spørsmål eller ideer du vil sette ut i live. 

Krav til frivillige

I aktiviteter direkte med barn må du:

Kontakt oss

Lyst til å engasjere deg i Redd Barna? Eller har du andre spørsmål? Ta kontakt med en av oss på regionkontoret!

Kontakt oss her    Bli frivillig her