Foto: Redd Barna
Det er mange engasjerte frivillige i Trondheim. Bli med du og!

Slik kan du engasjere deg

Redd Barnas medlemmer og frivillige i Midt-Norge er engasjert i alt fra innsamlingsaksjoner og informasjonsarbeid til asyl- og flyktningbarns rettigheter. Fire ansatte jobber ved regionkontoret.  

Aktiviteter for asyl- og flyktningbarn

Våre frivillige organiserer fritidsaktiviteter for barn og unge på asylmottak, og for barn og unge med nylig innvilget opphold i Norge. 

Kampanjer, innsamling og lokalt påvirkningsarbeid

Medlemmene i Region Midt bidrar til Redd Barnas arbeid gjennom innsamlinger, lokalt påvirkningsarbeid og engasjement i kampanjer.

Redd Barna-grupper i Region Midt

  • Trondheim
  • Stjørdal
  • Steinkjer
  • Levanger
  • Melhus
  • Tynset
  • Molde
  • Averøy

Som frivillig i Region Midt kan du engasjere deg i følgende aktiviteter med barn og unge

Krav til frivillige

Alle frivillige må tegne medlemskap i Redd Barna (medlemskontingenten er 200 kroner for ett år). Er du under 25 år, kan du melde deg inn i Redd Barnas ungdomsorganisasjon PRESS for 50 kroner her. Det gir deg også fulle medlemsrettigheter i Redd Barna. 
 
Vil du arbeide med barn på asylmottak, eller med bosatte flyktninger, må du også skrive under på våre retningslinjer for frivillig arbeid og levere vandelsattest.

Kontakt oss

Lyst til å engasjere deg i Redd Barna? Eller har du andre spørsmål? Ta kontakt med en av oss på regionkontoret!

Kontakt Region Midt