Foto: Redd Barna
Det er mange engasjerte frivillige i Trondheim. Bli med du og!

Slik kan du engasjere deg

Redd Barnas medlemmer og frivillige i Midt-Norge er engasjert i alt fra innsamlingsaksjoner og informasjonsarbeid til asyl- og flyktningbarns rettigheter. Fire ansatte jobber ved regionkontoret.  

Arbeid mot vold og overgrep

Gjennom den årlige Forstyrringsuken arbeider våre frivillige med å sette fokus på forebygging av vold og overgrep mot barn. Frivillige kan spre informasjon, arrangere fagseminar og gjennomføre andre aktiviteter som styrker barns rett til beskyttelse mot vold og overgrep.

I Region Midt er det også etablert fire grupper som driver aktivitetstilbud for barn og unge som har opplevd vold i nære relasjoner.

Les mer om Redd Barnas arbeid mot vold og overgrep >

Aktiviteter for asyl- og flyktningbarn

Våre frivillige arrangerer faste, ukentlige fritidsaktiviteter for barn og unge på asylmottak, og for barn og unge med nylig innvilget opphold i Norge. Som frivillig blir du en del av et aktivt og sosialt inkluderende miljø som engasjerer seg for barna de jobber for og med.

Aktiviteter for barn og unge med nylig innvilget opphold >

Kampanjer, innsamling og lokalt påvirkningsarbeid

Medlemmene i Region Midt bidrar til Redd Barnas arbeid gjennom innsamlinger, lokalt påvirkningsarbeid og engasjement i kampanjer.

Redd Barna-grupper i Region Midt

  • Trondheim
  • Stjørdal
  • Levanger
  • Melhus
  • Tynset
  • Molde
  • Averøy

Som frivillig i Region Midt kan du engasjere deg i følgende aktiviteter med barn og unge

Krav til frivillige

Alle frivillige må tegne medlemskap i Redd Barna (medlemskontingenten er 200 kroner for ett år). Er du under 25 år, kan du melde deg inn i Redd Barnas ungdomsorganisasjon PRESS for 50 kroner her. Det gir deg også fulle medlemsrettigheter i Redd Barna.

Vil du arbeide med barn på asylmottak, barn som har opplevd vold i nære relasjoner, eller med bosatte flyktninger, må du også skrive under på våre retningslinjer for frivillig arbeid og levere vandelsattest.

Kontakt oss

Lyst til å engasjere deg i Redd Barna? Eller har du andre spørsmål? Ta kontakt med en av oss på regionkontoret!

Kontakt Region Midt