REDD BARNAS RETTIGHETSSTI

Rettighetsstien kan enkelt gjennomføres som et etterarbeid til Rettighetsslottet og Det magiske klasserommet. Den kan settes opp enten ute eller inne og elevene kan gå enkeltvis eller i grupper. Det er laget to ulike utgaver, en for 1.-4. trinn og en for 5.-7 trinn, med svarark. Vi anbefaler å laminere arkene slik at Rettighetsstien kan brukes om igjen og av flere klasser.

Her er også en kortversjon av FNs barnekonvensjon som kan skrives ut og henges opp i klasserommet.