Tilbake til forsiden
Postet 05.04.2016    |   Kategorier: Barns rettigheter

Skattetriksing rammer verdens fattigste

De siste dagene har medier over hele verden skrevet om hvordan enorme summer unndras i skatt og gjemmes unna i skatteparadis. I en rapport fra 2015 viser Redd Barna at tapte skatteinntekter for afrikanske land kunne finansiert 1.8 millioner flere helsearbeidere på kontinentet. Dette er penger som kunne reddet livet til flere hundre tusen mennesker. I Kenya for eksempel ville dette kunne betale for 86 000 flere helsearbeidere, mens det i Mosambik kunne reddet livene til 30 000 barn hvert år. 

Blogginnlegg

Foto: Redd Barna/Frederic Courbet

Bruken av skatteparadis i det internasjonale finanssystemet er ikke noe nytt, men for første gang har statsledere, kulturpersonligheter og rike investorer blitt avslørt som skattesnytere i et slikt omfang. Dette rammer oss alle, men mest av alt verdens fattige.

Foto: Redd Barna/Luca Kleve-Ruud

Hvorfor bryr en barnerettighetsorganisasjon seg om skattepolitikk, tenker du kanskje? Det finnes det en ganske enkel forklaring på. Redd Barna, med tilstedeværelse i over 120 land, kjemper hver eneste dag for at alle barn skal overleve, lære og være trygge. I noen spesielt sårbare stater, og i humanitære situasjoner, drifter vi selv skoler og sykehus, men i de aller fleste landene hvor vi er tilstede jobber vi også for at myndighetene skal ta dette ansvaret. Det har de nemlig lovet at de skal. Barnekonvensjonen er ratifisert av 196 stater, hvilket gjør den til den mest ratifiserte av FNs konvensjoner. Artikkel 4 sier helt tydelig at staten har ansvar for å innfri barns rettigheter, men artikkelen sier også: «Når det gjelder økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, skal partene treffe slike tiltak i størst mulig utstrekning innenfor de ressurser de har til rådighet, om nødvendig innenfor rammen av internasjonalt samarbeid».

Redd Barna har derfor jobbet mye med denne problematikken de siste årene. Både opp mot våre egne politikere her hjemme, og internasjonalt opp mot FN, G20, IMF og andre. Vi jobber også med politisk påvirkningsarbeid opp mot nasjonale og lokale myndigheter i utviklingsland for å sikre at disse mobiliserer mer ressurser og investerer dem i livsviktige velferdstjenester for barn.

Det er viktig at utviklingslandene selv tar ansvar for å styrke sine skattesystemer. Men Panama dokumentene viser at problemet, og løsningen, også ligger hos det internasjonale samfunnet og i vår egen skattepolitikk. Vi forventer derfor at norske politikere jobber for å finne effektive, globale løsninger, både her hjemme og på den globale arenaen.

Les rapporten her >

Synes du flere burde lese dette?

0 kommentarer

Kommenter via
Eller kommenter som anonym