Tilbake til forsiden
Postet 05.06.2015    |   Kategorier: Utdanning

Samarbeid, politisk vilje og litt Bob Marley

Noen dager på jobb er mer spennende enn andre, sånn er det vel for de fleste. Torsdag og fredag 28. og 29. mai hadde jeg noen spennende dager da 60 stater møttes for å snakke om trygge skoler for barn i krig.

Blogginnlegg

Foto: Redd Barna/Hanne Bjugstad

En erklæring for trygge skoler og mot militær bruk av skoler ble signert av 37 land på The Oslo Conference on Safe Schools Konferansen handlet om noe som betyr veldig mye for Redd Barna: Å sikre at barn som lever i krig kan gå på skolen – og være trygge. Da representanter fra de ulike statene fortalte hvorfor de stiller seg bak dette, var det en rekke taler om viktigheten av arbeidet, løfter om økt innsats og felles mål. Talene var fine, og ganske like, men en delegat skilte seg litt ut.

Jamaicas representant siterte Bob Marleys sang «One Love». Til spontan applaus fra salen flettet han inn reggae-legendens kjærlighetsbudskap, oppfordringen «lets get togehter and feel all right» med arbeidet for trygge skoler. Det var fint.

Foto: Jonathan Hyams/Save the Children

Statene som deltok står samlet kampen mot angrep på utdanning. Og dette er utrolig viktig, for angrep på utdanning; på skolebygninger, lærere og elever er en grusom del av krigens virkelighet. Som Redd Barnas generalsekretær Tove R. Wang skrev i en kronikk i Vårt Land sammen med lederne for Røde Kors, Flyktninghjelpen og SAIH:

«Skolen skal være et sted for trygghet og læring. Det er vanskelig å forestille seg hvordan det oppleves når barn og lærere i stedet befinner seg i livsfare. Men det er lett å forstå at når skolen blir omgjort til slagmark, er det bunnløst urettferdig og en grov krenkelse av barn og unges rett til utdanning og beskyttelse.»

Foto: Redd Barna/Hanne Bjugstad

Militær bruk av skoler

En av årsakene til at skoler og universiteter angripes er at de blir brukt til militære formål. I verste fall kan utdanningsinstitusjoner da bli lovlige mål, noe som kan føre til en ødeleggelse av undervisningsbygg og angrep og drap på elever og lærere. For å hindre dette har en rekke organisasjoner samarbeidet om å utvikle retningslinjer for å beskytte skoler og universitet i væpnet konflikt. Målet er at flest mulig stater og væpnede grupper skal følge disse retningslinjene, som var en del av deklarasjonen som statene stilte seg bak.

Etter at konferansen var ferdig har mange påpekt at dette bare er begynnelsen. Det er nå vi må se ord bli til handling. Det er helt sant, det er mye arbeid som gjenstår. Men veien til denne begynnelsen har allerede vart i flere år. Mange har fått til mye allerede. Fra offisielt hold har Norge og Argentina jobbet hardt for å få med andre land på dette arbeidet. Vi er veldig mange organisasjoner som er med, så langt har nesten 40 land stilt seg bak, og vi håper på mange flere. Alle bør bidra til å beskytte barn som ønsker å gå på skolen og holde liv i håpet og troen på framtiden, selv om de lever i krig!
Til de som er med på dette, sier jeg som Jamaica: One Love

Synes du flere burde lese dette?

0 kommentarer

Kommenter via
Eller kommenter som anonym