Tilbake til forsiden
Postet 19.10.2016    |   Kategorier: Utvikling

Når virker bistanden?

Den norske bistandsdebatten er ofte svart-hvit. For eller mot. La oss slutte og spørre om bistand virker, og heller spørre når.

Blogginnlegg

Finner man en feil i bistanden, er konklusjonen ofte at bistand ikke virker. Andre forsvarer bistand blindt. Dette er ganske særegent for bistandsdebatten. Når det avdekkes svakheter i norsk helsevesen er ikke konklusjonen at helsesatsingen i Norge ikke virker. I stedet blir det debatt om hva slags helsetiltak som virker best og hvordan pengene kan brukes mest effektivt. Slik bør også bistandsdebatten være.

Selv om bistand verken er den største pengestrømmen for utvikling, eller det viktigste virkemiddelet for å skape en rettferdig og bærekraftig verden, så er det fortsatt et viktig og unikt verktøy. Den totale bistanden var i 2015 på 131,6 milliarder USD, hvorav den norske bistanden utgjorde 4,3 milliarder USD (3,2 prosent av den totale bistanden i verden)¹. Flere av verdens aller fattigste land er fortsatt helt avhengige av bistand for å sikre befolkningen livsgrunnlag samt tilgang til grunnleggende tjenester som helse og utdanning.

Redd Barna kjemper for barns rettigheter over hele verden og vi ser hver dag hvordan bistand gjør en forskjell for barn. Vi har også sett mange eksempler på når bistanden mislykkes. Dersom bistanden brukes på en bedre måte og der den virker, vil flere barn få det bedre og flere vil få innfridd sine rettigheter.

Bistanden har en viktig rolle å spille i arbeidet for å nå FNs bærekraftige utviklingsmål innen 2030. Verdens ledere har gitt verdens største løfte: Innen 2030 skal ekstrem fattigdom avskaffes, alle barn skal overleve, gå på skole og være trygge, og vi skal redusere de enorme forskjellene i og mellom land. Alt dette, samtidig som vi skal holde oss innenfor jordas tåleevne. Da må vi bruke alle verktøyene vi har i verktøykassa, og vi må bruke dem på best mulig måte.

Tiden da spørsmålet var om bistand virker er derimot forbi. Hvis vi ønsker å skape best mulige resultater, er det ikke konstruktivt å fortsette dagens spor med fokus på ‘om’ bistand virker. Det viktige spørsmålet er: når virker bistanden?

I dag, torsdag 20. oktober, lanserer Redd Barna diskusjonsnotatet Når virker bistanden?

Hele diskusjonsnotatet kan du lese her >

Diskusjonsnotatet er et lite bidrag til å gjøre norsk bistand bedre. Notatet vil først og fremst vise til annen litteratur på feltet, og vil avslutningsvis tegne noen konklusjoner om hva vi som bistandsorganisasjon mener er god bistand og hvordan norsk bistandspolitikk bør innrettes best mulig. Vi anser dette notatet som et arbeidsdokument, åpent for innspill. Blant annet ønsker vi å ta et ekstra blikk på bistand gjennom næringsliv og budsjettstøtten.

Vi håper så mange som mulig vil være med å diskutere dette videre. Kommenter gjerne under eller send mail hvis du har et innspill eller ti!

¹ OECD (2016) Development Co-operation Report 2016. The Sustainable Development Goals and Business Opportunities og https://www.norad.no/aktuelt/nyheter/2016/slik-var-norsk-bistand-i-2015/

Synes du flere burde lese dette?

0 kommentarer

Kommenter via
Eller kommenter som anonym