Tilbake til forsiden
Postet 20.03.2019    |   Kategorier: Barns rettigheter

Når byen din bombes

Først føler du kraften fra bomben. Kanskje lyden gjør deg midlertidig døv. Eksplosjonen får ørene dine til å blø. Du blir kastet bakover, bortover, oppover. Lander du hel? Sjokkbølgene brer seg rundt, splinter går inn og gjennom kroppen din. Varmen treffer deg som en vegg. Kanskje huden din smelter. Så blir det dørgende stille.

Blogginnlegg

Foto: Redd Barna

Skal du klare å gå på egne ben til lekeplassen igjen?

Vil dine minner døyves, og dine traumer heles?

Overlever du?

Dette er virkeligheten for millioner av barn i verden. Hvert femte barn vokser opp i konfliktområder, mange av dem i land som Afghanistan, Syria, Sør-Sudan og Jemen.

Verden står overfor tiltakende urbanisering; folk flytter til byer, og det samme gjør væpnede konflikter. Derfor blir også flere barn eksponert for krigshandlinger. Urban krigføring setter sivile i enorm fare, både på kort og lang sikt.

Data viser at når eksplosive våpen brukes i tettbebygde områder, er omtrent 90 prosent av de skadde og drepte sivile. Barn, mammaer og pappaer, besteforeldre og ektefeller, som ikke har noen annen rolle i en krig enn å forsøke å overleve og leve.

Denne måten å føre krig på har grufulle konsekvenser for barn. I tillegg til å drepe og skade barn, forårsaker det alvorlige psykiske traumer. De enorme ødeleggelsene av infrastruktur vanskeligjør barns tilgang til helsehjelp og utdanning.

De fysiske skadene som barn påføres ved bruk av eksplosive våpen er annerledes enn hva voksne opplever. Fordi de er mindre og kroppene deres skjørere, kan konsekvensene være komplekse skader av barnas indre organer og kroppsvev. Ribbeina deres gir mindre beskyttelse enn på en voksen kropp, og de er derfor i større grad eksponert for skader mot mageregionen. Det er dessuten ofte vanskeligere å behandle slike skader. Skader i brystpartiet på grunn av eksplosjonens kraft er en vanlig dødsårsak for barn.

Studier viser også at eksplosive våpen oftere forårsaker penetrerende skader mot barns fjes, hode, nakke og øvre del av kroppen enn hos voksne.4 Denne typen skader er dokumentert hos 80 prosent av barnepasienter, til sammenligning med 31 prosent av de voksne. Dersom de overlever disse grusomme skadene, sitter barna ofte igjen med fysiske funksjonsnedsettelser som kan ha store konsekvenser for deres fremtid. De kan miste synet, hørselen, lemmer og/eller organer, får kanskje brannskader, indre skader og/eller skader på ryggmargen. Fordi kroppene deres fortsatt vokser, er rehabilitering etter skader en lang, komplisert og dyr prosess - for eksempel fordi proteser må endres etter hvert som barnet vokser.

Funksjonsnedsettelser som følge av eksplosive våpenskader har også en langsiktig effekt på barns liv og fremtid. Skadene de blir påført kan gjøre det vanskeligere å gå på skole, gjøre at de blir utstøtt fra lokalsamfunnet sitt, og redusere evnen deres til å kunne forsørge seg selv når de blir voksne. Barn med funksjonsnedsettelser er mer utsatt for utnyttelse og misbruk. Jenter med funksjonsnedsettelser er mindre sannsynlig å bli ansett som attraktive for giftemål, og gutter kan bli sett på som unyttige dersom de ikke kan oppfylle familiens forventninger om å tjene penger.

I tillegg til de fysiske skadene og konsekvensene bruk av eksplosive våpen har på barn, vil mange barn oppleve langvarig psykisk stress. Dette viser blant annet undersøkelser gjort av barns psykiske helse i etterkant av krigen på Gaza i 2008 og 2009, hvor nesten en fjerdedel av barna mellom 4 og 14 år tisset i sengen og en femtedel hadde vanskeligheter med å konsentrere seg på skolen.

De fysiske og psykiske skadene som barn opplever når eksplosive våpen brukes i tettbebygde strøk er grusomme og nesten utenkelige. På toppen av dette kommer de skadene som påføres viktig infrastruktur og samfunnsinstitusjoner som spiller en grunnleggende rolle for barns liv, helse og utvikling. Når skoler, helseklinikker og nabolag bombes til ruiner settes barns liv og fremtid på spill.

Redd Barna jobber sammen med flere andre organisasjoner for å få til en politisk erklæring som forplikter krigende parter til å ikke bruke eksplosive våpen i tettbebygde områder. I Norge ber vi alle stortingspolitikere om å spille en sentral rolle for å forbedre beskyttelsen av sivile i væpnet konflikt ved å støtte og signere appellen. I appellen ber vi den norske regjeringen bidra til at det utvikles og implementeres et internasjonalt rammeverk for å stanse bruk av eksplosive våpen med stor områdeeffekt i tettbebygde strøk og gi nødvendig hjelp og assistanse til de sivile som rammes.

Vil du også være med i kampen for å stoppe krig mot barn? Signer våre krav til norske myndigheter og verdens ledere NÅ!

Synes du flere burde lese dette?

0 kommentarer

Kommenter via
Eller kommenter som anonym