Tilbake til forsiden
Postet 19.06.2015    |   Kategorier: Barns rettigheter

Hvis et barn er nær ved å drukne, hva gjør du da?

I dag er det verdens flyktningdag. Det er en dag vi skal og bør tenke på alle de om lag 60 millioner mennesker som er på flukt i verden. Halvparten av disse er barn.

Blogginnlegg

Foto: Redd Barna/Jonathan Hyams

Mine tanker går spesielt til dem. Verdenssamfunnet står ovenfor en dramatisk økning i antall mennesker på flukt. Migrasjon fra fattige land er økende og flere mennesker er på flukt fra krig og konflikt. Stadig flere desperate mennesker er villige til å risikere livet på havet for å søke beskyttelse og trygghet.

Mine tanker går til de tusenvis av mennesker som forsøker å komme seg til Europa sjøveien over Middelhavet. Mangel på lovlige veier inn til Europa tvinger stadig flere ut på en livsfarlig ferd over Middelhavet på søken etter trygghet. Dramaet på Middelhavet har preget nyhetsbildet den siste tiden. Daglig kan vi se bilder i avisen eller på tv av overfylte båter, hundrevis av drukningsulykker og desperate redningsaksjoner. I løpet av sommeren er det forventet at titusenvis av mennesker kommer den farefulle veien over havet. Blant disse menneskene er det mange barn på flukt, også alene.

Foto: Redd Barna/Jonathan Hyams

Mine tanker går til de barna som er på flukt. De som må gjennom lange, farefulle reiser og som er i en ekstremt sårbar situasjon. Mange opplever traumer, er vitne til forferdelige ting og lever med mangel på mat og drikke. Dette er barn som lever i en uvisshet, frykt og uforutsigbarhet.

Mine tanker går til 15 år gamle gutter som blir satt til å styre smekkfulle skip over Middelhavet, og skip som sendes førerløse ut på åpent hav. Til alle dem som må ligge under dekk eller motorrom på skip og som ikke klarer seg når båtene går ned. Til babyene som på mirakuløst vist er blitt reddet opp fra havet selv om foreldrene er druknet. Mine tanker går til alle de tusener av mennesker som har druknet i Middelhavet og havet som nå omtales som en kirkegård. Og, vi som ikke gjør nok for å redde dem.

Foto: Redd Barna/Gianni Cipriano

Det å være på flukt strider mot barns fundamentale behov for omsorg, stabilitet og beskyttelse. Å være på flukt vil ofte si det motsatte av å ha det trygt. Barn har rett til liv og utvikling, trygghet og beskyttelse. Flyktningbarn har rett til nødvendig vern og humanitær hjelp. Hver dag brytes disse barnas rettigheter.

EU svarer på tragedien med å sikre EUs yttergrenser. Livredning kommer i andre rekke. Det er lett å tenke at Middelhavet, Italia og Hellas er langt unna, og at andre land har større ansvar og burde handle før oss. Men gjennom Norges deltakelse i Schengen-samarbeidet er Middelhavet også Norges grense. Når barn drukner ved våre grenser uten at vi gjør noe, må vi erkjenne at Norge ikke gjør nok.

Foto: Redd Barna/Jonathan Hyams

Norge har sendt ett skip til redningsaksjonen i Middelhavet. Og denne uken annonserte statsministeren at Redningsselskapet sender et skip til greske farvann i slutten av juli. Dette er bra. Men ikke nok. Jeg tenker at Norge også må i større grad bidra til å forhindre at mennesker drives på flukt, vi må bidra økonomisk til Italias søke- og redningsoperasjoner og mottak av flyktninger og vi må vise større vilje til å dele ansvaret med å ta hånd om mennesker som trenger beskyttelse og sikre bedre beskyttelsessystemer for barn.

Da tragedien på Middelhavet toppet seg i april da en båt kantret og mer enn 800 flyktninger døde stilte Redd Barna spørsmålet: Hva gjør du når et barn er nær ved å drukne? Lar du det dø, eller kaster du ut en livbøye?

Jeg tenker at vi må kaste ut en livbøye. Selvfølgelig. Det er vi forpliktet til etter barnekonvensjonen.

Synes du flere burde lese dette?

0 kommentarer

Kommenter via
Eller kommenter som anonym