Tilbake til forsiden
Postet 15.03.2017    |   Kategorier: Barns rettigheter

Et budsjett for en verden i endring

Regjeringen sin budsjettkonferanse er i gang, og rammene for 2018-budsjettet skal legges. Dette gjøres i en tid hvor verden er i rask endring og preget av uforutsigbarhet. Desto viktigere er det at Norge holder en stø og forutsigbar kurs i utviklingspolitikken med et bistandsbudsjett på 1%, trygt forankret i det verden har blitt enige om: bærekraftmålene og prinsippet om å sette de mest marginaliserte menneskene i sentrum, menneskerettighetene og internasjonale konvensjoner. Verden trenger en stødig hånd.

Blogginnlegg

Foto: Hanne Bjugstad/Redd Barna

Redd Barna har derfor disse anbefalingene til bistandsbudsjettet:

1. Gi rom for en selvstendig utviklingspolitikk

Utenrikspolitikk og sikkerhet blandes mer og mer inn i utviklingspolitikk og bistand, både i Norge og i andre land. Når proteksjonisme og nasjonale interesser er toneangivende i flere land, er det viktig at Norge er en motvekt og beholder internasjonal utvikling som et selvstendig politikk- og budsjettområde. Alt henger sammen, men vi må ikke la bistand og utviklingspolitiske prioriteter la seg styre av nasjonale interesser. Det er ikke effektiv bruk av bistandskroner og vil ikke føre oss i mål med bærekraftagendaen.

2. Forutsigbarhet: Langtidsplan og krisefond

Vi vet at bistand virker. Men norsk utviklingspolitikk og norske bistandskroner kan få langt større og langsiktige positive ringvirkninger hvis vi tenker langsiktighet, forutsigbarhet, samstemthet og koordinering. Redd Barna ber om en langtidsplan for bistand og utvikling frem mot 2030.

Vi går inn i år og sannsynligvis tiår med konflikter og klimakriser med enorme humanitære behov. FN melder om den verste humanitære krisen siden 1945. Norge har evne og mulighet til å bidra mer. Redd Barna ber Regjeringen vurdere løsninger for ekstraordinær livsviktig humanitær bistand, men uten å fortsette å ta fra langsiktige bistand. En mulighet kan være å opprette et krisefond under Statens Pensjonsfond Utland.

3. Ikke bruk bistand til flyktningtiltak i Norge

Definisjon av bistand åpner for å bruke bistandskroner til flyktningtiltak i Norge. Dette strider mot den norske tradisjonen og prinsippet om at bistanden skal gå til fattigdomsbekjempelse og utvikling i fattige land, og det utsetter den norske langsiktige bistanden for uforutsigbare svingninger. Redd Barna ber om at flyktningutgifter dekkes over budsjettene til de ansvarlige departementene.

4. Satsingsområder

Helse, utdanning, ernæring og skatt: En frisk og utdannet befolkning og et velfungerende og rettferdig skattesystem er grunnlaget for et demokratisk samfunn med velferd for alle, bærekraftig økonomisk vekst og fordeling. Vi ber derfor om at Regjeringen viderefører og styrker satsingene på global helse og utdanning og øker bistanden til ernæring og skattesamarbeid slik at utviklingsland kan utvikle mer bærekraftige økonomier.

Katastrofeforebygging: Redd Barna foreslår også å satse mer på forebygging av katastrofer. Det er på alle måter mer lønnsømt å forebygge enn å reparere i etterkant. Forebygging sparer liv og menneskelig lidelse. Økonomisk sett er forebygging også mer effektivt enn ressurskrevende respons og gjenoppbygging.

Sivilt samfunn: I 2015 ble det dokumentert alvorlige angrep på forsamlings- og organisasjonsretten og på retten til ytringsfrihet i 109 land, og tallet er økende. Norge har en troverdig stemme som forsvarer av disse rettighetene. I tillegg til å holde myndigheter til ansvar, er nærhet til de aller mest diskriminerte og marginaliserte gruppene sivilt samfunns kanskje aller viktigste merverdi. Redd Barna anbefaler derfor en reell økning til sivilt samfunn.
Slik kan Norge være en stødig hånd i en verden i rask endring.

Her kan du lese brevet Redd Barna har sendt Børge Brende i forkant av denne ukas budsjettforhandlinger >

Synes du flere burde lese dette?

0 kommentarer

Kommenter via
Eller kommenter som anonym