Tilbake til forsiden
Postet 17.03.2017    |   Kategorier: Barns rettigheter

Derfor er vi på lag med alle barn!

Alle barn er like mye verdt. Likevel skjer det en systematisk diskriminering av enkelte, ut ifra hvem de er og hvor de er fra. Det nekter vi å godta, og derfor jobber vi i Redd Barna Oslo hele tiden med å vise at vi er på lag med alle barn.

Blogginnlegg

Foto: Agnes Østengen. #Teamfie: Sammen skal vi se hvert eneste barn.

Når krig, frykt og manglende skolegang preger millioner av barns hverdag, er det å bruke noen timer av vår fritid på å løfte fram disse barnas historier en selvfølge. For hver debatt vi arrangerer eller innsamlingsaksjon vi gjennomfører, erfarer vi at det lille vi bidrar med, betyr noe for mange. Alle barn fortjener noen som stiller opp for dem, og sammen skal vi kreve at hvert eneste barn blir hørt.

Hvordan hjelpe alle?

Redd Barna skal bidra til at 15 millioner av de mest sårbare barna overlever og lærer innen utgangen av 2018. Det er lett å bli overveldet av et så høyt tall. Hvordan skal vi kunne hjelpe alle? Den tyske poeten Bertolt Brecht illustrerer dilemmaet godt i dette utdraget fra diktet ”Herberget”:

Jeg hører at i New York
på hjørnet mellom 26. gate og Broadway
står det om vinteren hver kveld en mann
og skaffer de husløse som samler seg der
penger han samler inn, så de får plass på herberget.
[...]
Menneske, legg ikke vekk boken hvor du leser dette!
Noen mennesker har nå plass på herberget.
Vinden blir holdt borte fra dem en hel natt.
Snøen som skulle falt på dem, faller på gaten.
Men dette forandrer ikke verden.
Dette forbedrer ikke forholdet mellom menneskene.
Dette forkorter ikke utbyttingens tidsalder.

Lagånd

Ingen barn er bare et tall. Å bidra til at ett barn får det bedre, har enorm betydning. Men selv om vinden blir holdt borte fra noen barn, kan vi ikke slå oss til ro før alle har fått sine rettigheter oppfylt. Derfor trenger vi flere modige mennesker som jobber for barns rettigheter over tid. Vi er overbeviste om at god lagånd bidrar til å gi alle barn den sjansen de fortjener i livet.

Synes du flere burde lese dette?

0 kommentarer

Kommenter via
Eller kommenter som anonym