Tilbake til forsiden
Postet 06.06.2018    |   Kategorier: Barns rettigheter

12 år og endelig førsteklassing

Da Fatanesh var tre år gammel mistet hun synet. Nå er hun 12 år og har endelig fått begynne på skole.

Blogginnlegg

Foto: Christine Rackwitz
«Egentlig vil jeg bli lege, men det kan jeg ikke. Så da vil jeg bli med i regjeringen.»Fatanesh, 12 år

Jeg møter den 12 år gamle jenta hjemme, der hun bor med moren sin. Landsbyen ligger et par timers kjøretur nord for Gondar i Etiopia, og stien fra bilveien opp til huset er gjørmete og glatt nå i regntiden.

Fatanesh er synshemmet – og dermed en av de 15 prosentene barn i verden som lever med en eller annen form for funksjonsnedsettelse. Dette er barna som stoppes av flere barrierer i samfunnet enn noen andre, og som systematisk faller utenfor og blir diskriminert. Gang på gang møter de fordomsfulle holdninger, manglende fysisk tilpasning av bygninger og sviktende lovverk som ikke ivaretar rettighetene deres.

Moren til Fatanesh forteller om hvordan datterens situasjon ble vanskeligere da hun var rundt tre år gammel.

- Vi oppsøkte leger og prester, men ingen kunne hjelpe henne. Vi aner ikke hvorfor hun ble blind, forteller moren til Fatanesh meg.

Foto: Christine RackwitzFatanesh hjemme sammen med miljøarbeideren (t.v.).

Fra overtro til opplæring

Funksjonshemmede er blant de aller fattigste i Afrika og har vanskeligere for å komme ut av fattigdommen enn andre, viser SINTEFs kartlegging av funksjonshemmede levekår i ni afrikanske land.

Som i de fleste lavinntektsland får svært få barn med funksjonsnedsettelse i Etiopia gå på skole, sammenlignet med andre barn. Det er for få kvalifiserte lærere og for få skoler som har mulighet til å gi barn med funksjonsnedsettelser tilrettelagt opplæring.

Ofte blir også familier med barn som har funksjonsnedsettelser utstøtte av lokalsamfunnet, på grunn av overtro om at familien er forhekset. I en del tilfeller har menn forlatt sine koner fordi de har fått et barn med funksjonsnedsettelser.

For Fatanesh har veien vært land, særlig etter at faren, som forsørget familien, døde.

Foto: Christine RackwitzSlik ser du ut der Fatanesh bor.

Støtte og startkapital

Etter at Redd Barna begynte arbeidet med å identifisere sårbare barn i lokalsamfunnet, og å sørge for nødvendig oppfølging, har Fatanesh fått begynne på skolen. Nå lærer hun seg å lese og skrive med blindeskrift på et Montessori-senter Redd Barna har opprettet. Her får funksjonshemmede barn tilrettelagt opplæring og støtte, slik at de senere kan begynne i vanlige klasser.

Fatanesh sier entusiastisk at hun elsker skolen. Hun har nå flere venner som hun leker med, både på skolen og i nabolaget. En miljøarbeider besøker Fatanesh og moren regelmessig og er tilgjengelig, slik at moren også kan få veiledning og avlastning. Moren deltar også i en lokal kvinnegruppe der hun kan diskutere problemer, få informasjon og støtte. Sammen med startkapital fra et prosjekt støttet av Redd Barna har dette gitt henne muligheten til å opprette en liten virksomhet, slik at hun kan forsørge seg selv og Fatanesh.

Når jeg spør Fatanesh hva hun vil bli når hun vokser opp, svarer hun: «Egentlig vil jeg bli lege, men det kan jeg ikke. Så da vil jeg bli med i regjeringen.»

Synes du flere burde lese dette?

0 kommentarer

Kommenter via
Eller kommenter som anonym