Tidligere vinnere

Foto: Anne Charlotte Schjøll/Tønsbergs Blad

2016: Mary-Ann Oshaug

Mary-Ann Oshaug får prisen for å bryte tausheten rundt seksuelle overgrep. Oshaug har i mange år arbeidet med å forhindre overgrep mot barn, og med å hjelpe dem som er utsatt for overgrep.

Mary-Ann Oshaug er leder for Incestsenteret i Vestfold. Hun fikk hele Norge til å åpne opp øynene for et svært tabubelagt tema da hun sto frem som offer for incest og seksuelle overgrep med boka si i 1987.

Oshaug er en viktig foregangskvinne. I 1988 startet hun en støttetelefon for ofre for seksuelle overgrep, og i tre år drev hun telefonen fra hjemmet sitt. Samtidig sto hun på for at støttetelefonen i 1991 ble omdannet til Incestsenteret i Vestfold, det andre støttesenteret som ble åpnet i Norge. Fortsatt drives den nasjonale støttetelefonen fra Vestfold, og har mottatt 375 757 telefoner siden starten og frem til og med 2015. I dag har Incestsenteret i Vestfold tilbud til incestutsatte og seksuelt misbrukte gutter og jenter, kvinner og menn, pårørende og overgripere. De jobber også med forebyggende arbeid, og reiser rundt til barnehager og skoler.

Foto: Redd Barna/Kristin Sommerseth
Advokat Arild Humlen fikk Redd Barnas rettighetspris i 2015 for sin utrettelige innsats for barn som søker asyl i Norge.

2015: Arild Humlen

Advokat Arild Humlen fikk Redd Barnas rettighetspris i 2015 for sin store innsats for barn som søker asyl. I syv år arbeidet Humlen gratis med ankesaker for asylsøkere, og hans arbeid styrker rettssikkerheten til de mest sårbare barna i samfunnet.

Humlen berømmes for arbeidet med å sette barn på dagsorden. Barn er særlig sårbare og utsatte for brudd og krenkelser på barnekonvensjonen. Arild Humlen har arbeidet for at barn som søker asyl i Norge skal få oppfylt sine rettigheter etter barnekonvensjonen. Å bruke barnekonvensjonen som rettsgrunnlag for domstolene er helt essensielt for at konvensjonen skal ha en praktisk betydning og innhold for alle barn. Uten en slik prøving kan konvensjonen fort fremstå som ord uten innhold.

Humlens arbeid styrker ikke bare rettsikkerheten til lengeværende barn som har søkt asyl, men til alle barn i Norge.

Foto: Paul S. Amundsen
Fargespill vant Eglantyne Jebb-prisen i 2014.

2014: Fargespill
Fargespill, med 80 barn og ungdom fra 30 ulike nasjoner, fikk Eglantyne Jebb-prisen i 2014. I ti år har Fargespill spredt farge og glede over hele Norge, og vært en viktig brobygger mellom kulturer.

Fargespill startet i Bergen i 2004, og har nå blitt startet opp i flere andre byer i Norge. Det har blitt et helårsprosjekt med forestillinger gjennom hele året og over hele landet. Det er etter råd fra barn og unge at Fargespill får rettighetsprisen. I arbeidet med å kåre vinneren, har Redd Barna spurt om barn og unges meninger. Hos barna var det en kandidat som skilte seg ut og ble storfavoritt. Barna og ungdommene sa at Fargespill kan være med på å forhindre og bryte ned fordommer på et tidlig aldersnivå. Videre trakk de frem at det er viktig for at barn som har en annen bakgrunn kan være stolte av sin egen kultur og dele den. Alle barna og ungdommene Redd Barna snakket med synes det er fint at barna selv er med på å lage det som fremføres på scenen.

- Fargespill er utrolig takknemlig for å motta Eglantyne Jebb-prisen! Det betyr mye for oss at en så sterk og viktig organisasjon som Redd Barna ser verdien av Fargespill, sier Ole Hamre, kunstnerisk leder i Fargespill.

Foto: Aina Johnsen Rønning
Lucy Smith vant Eglantyne Jebb-prisen i 2013.

2013: Lucy Smith
Barnerettsforkjemperen og jusprofessoren Lucy Smith fikk i 2013 prisen for sitt livslange engasjement for barns rettigheter. Hun begynte tidlig å engasjere seg for barns rettigheter og har bygget opp barneretten i Norge. Hennes doktoravhandling, som gjorde henne til den første jusprofessoren i Norge, handlet om foreldremyndighet og barnerett. Lucy Smith ville bidra til større oppmerksomhet omkring barns rettigheter, og få frem at også barn er beskyttet av menneskerettighetene. Hun synes det var spesielt viktig at barn får lære at de har egne rettigheter. Lucy Smith var medlem i FNs barnekomité fra 2003 til 2009, en komité som overvåker hvordan de ulike landene følger opp barnekonvensjonen.  

Lucy Smith gikk bort samme dag som hun skulle få prisen, etter lang tids sykdom. På forhånd hadde Smith uttrykt stor glede over å ha blitt tildelt prisen.- Jeg er både stolt og veldig glad for denne prisen. Det er en stor ære å få en pris for å ha arbeidet for barns rettigheter, som etter mitt syn er noe av det viktigste arbeid man kan drive med, sa Smith.

Foto: Redd Barna/Rebecca Jafari
Tannlege Anne Rønneberg vant Eglatyne Jebb-prisen i 2012 for sitt arbeid med å øke bevisstheten om overgrep mot barn.

2012: Anne Rønneberg.
Tannlegen som taler barnas sak. Redd Barnas Eglantyne Jebb-pris gikk i 2012 til tannlege Anne Rønneberg. Hun fikk prisen for sitt arbeid med å øke bevisstheten om overgrep mot barn. - Tannhelsepersonell har en unik mulighet til å oppdage tegn på overgrep og omsorgssvikt hos barn fordi vi følger dem jevnlig. Mistenker vi omsorgssvikt og overgrep, er det derfor enormt viktig å tørre å si i fra, sier tannlege Anne Rønneberg.

I 2012 vant hun Redd Barnas årlige rettighetspris for sitt arbeid. Rønneberg har brukt store deler av sin yrkeskarriere for å jobbe for at tannlegene skal ta ansvar og melde fra til barneverntjenesten og politiet dersom de mistenker overgrep. Tannlegen har brukt sitt vanlige yrke til å gjøre noe ekstra og veldig viktig for barn. Hennes innsats har gjort at flere barn har blitt sett, og at saken har kommet høyt opp på agendaen hos barnevern og beslutningstakere.

Foto: NRK/Ole Kaland
Redaksjonen til "Supernytt" vant barnerettighetsprisen i 2011 for sin uredde måte å formidle nyheter til barn mellom åtte og tolv år på. Deres arbeidsmåte viser en grunnleggende respekt for barn og deres rettigheter.

2011: Supernytt 
NRKs "Supernytt" fikk prisen for sitt arbeid for barns tilgang til informasjon om saker som angår dem, og for at barn skal bli hørt. "Supernytt" formidler TV-nyheter til barn mellom åtte og tolv år. De har på en uredd måte dekket saker som voksne synes det er vanskelig å snakke med barn om, som overgrepssaken i Alvdal og situasjonen ved atomkraftverkene i Japan i etterkant av tsunamien. Også i tiden etter terrorhandlingene den 22. juli har "Supernytt" spilt en viktig rolle for at barn skal få god informasjon i en kritisk situasjon for hele landet. Gjennom sin nyhetsdekning og arbeidsmetode viser "Supernytt" en grunnleggende respekt for barn og deres rettigheter. De viser at man kan kommunisere med barn om alt, bare det gjøres på en måte som er tilpasset dem. 

Foto: Redd Barna/Nevruz Ebru Aksu
Cecilia Dinardi, Linn Merethe Nilsen og Maria Reklev i Landsforeningen for barnevernsbarn var glade da de fikk Eglantyne Jebb-prisen i 2010.

2010: Landsforeningen for barnevernsbarn fikk prisen for sin innsats som talerør for barn som er under omsorg eller får annen hjelp fra barnevernet. Organisasjonen har tatt opp mange og viktige saker knyttet til barns rettigheter i barnevernet. Landsforeningen for barnevernsbarn løfter fram barnevernsbarnas stemmer i debatten og synliggjør barna som likeverdige aktører i diskusjonen om barnevernet. Redd Barna vil gjennom prisen gi støtte til organisasjonens viktige arbeid og bidra til å løfte fram deres synspunkter i en viktig fase for utviklingen av barnevernet. Les mer her > 

Foto: Kongehuset
Kong Harald vant den første Eglantyne Jebb-prisen for sitt engasjement for barn som er utsatt for vold og overgrep.

2009: Hans Majestet Kong Harald fikk prisen fordi han har vært en forkjemper for barns rettigheter gjennom mange år. Redd Barna ønsket spesielt å hedre Kong Harald for hans engasjement i foranledningen til og i forbindelse med premieren av animasjonsfilmen "Sinna Mann". Kongen har vært uredd i kommunikasjon med barn om vold og overgrep, og fremstår således som et forbilde for andre voksne ved å bryte tabuer om hva vi kan snakke om. Kongens budskap til barn om at det ikke er deres skyld, har nådd fram til mange.