Work2Learn-prosjektet i Bangladesh gir ungdom en yrkesutdanning under trygge forhold. Princess tar i mot lærlinger hos sine leverandører. Foto Redd Barna/Camilla Erika Lerberg

Samarbeidet mellom Princess og Redd Barna startet under Rødnesedagen i 2009. Princess solgte røde neser til inntekt for Redd Barna, og skaffet både flere millioner kroner til organisasjonen samtidig som de engasjerte de ansatte i en morsom og givende innsamlingsaksjon. Princess har fortsatt som samarbeidspartner av Redd Barna, og jobber nå langsiktig sammen med oss for å skape en bedre fremtid for ungdom i Bangladesh.

Tekstilproduksjon er en utfordrende bransje, og som en del av CSR-arbeidet ønsker Princess å være sikker på at ingen av deres produkter lages av barn, som ofte jobber lange dager under farlige forhold i Asia. Gjennom Redd Barnas prosjekt Work2Learn lærer vi av hverandres erfaring, samtidig som vi gir unge en yrkesutdanning innen tekstilindustrien. Princess sørger for at deres leverandører tar inn lærlinger fra Work2Learn-prosjektet, og sikrer samtidig kvalifisert arbeidskraft. Gjennom Work2Learn sørger vi sammen for at leverandørene følger internasjonale standarder og regler, og vi bedrer deres kunnskap om barns rettigheter.

Work2Learn-prosjektet i Bangladesh gir ungdom en yrkesutdanning under trygge forhold. Princess tar i mot lærlinger hos sine leverandører. Foto Redd Barna

Princess har hatt flere innsamlingsaksjoner i butikkene sine til inntekt for Redd Barna, og har også solgt produkter som sengetøy designet av Fam Irvoll og julepakkekalender. I sommer skal Princess ha ny innsamlingskampanje i butikk, der kundene vil bli bedt om å runde opp kjøpesummen til inntekt for Redd Barna.