Andreassen kan fortelle om fornøyde fabrikkeiere og stolte praktikanter som selv har fått et stolt eierskap til prosjektet. - Vi har vært der nede på besøk og mens eierne er veldig fornøyde med praktikantene sine, er praktikantene selv veldig stolte av å kunne fortelle at de er den første i sin familie som har kommet inn i den formelle sektoren.)

Da administrerende direktør i Princess skulle bli far for første gang, ble det bestemt at interiørkjeden skulle satse tungt på samfunnsansvar.

- Det er nok ingen tilfeldighet at samarbeidet med Redd Barna startet samtidig, innrømmer Kai Gulbrandsen.

Tre år senere sitter han i et møte med Redd Barna og hører om et skandinavisk samarbeidsprosjekt i Bangladesh rettet mot ungdom i tekstilindustrien, som de gjerne vil ha Princess Gruppen med på. Gulbrandsen lytter til tall og prosenter som forteller om verdens tettest befolkede land, hvor 50 % er under 18 år, om småjenter på fem år som arbeider som tjenestepiker og om en uformell sektor preget av illegale fabrikker.

Engasjerte medarbeidere

- I løpet av samtalen så jeg plutselig for meg datteren min på 3 år som tjenestepike. Man relaterer seg vel alltid til noe nært, men jeg må si at der og da falt det seg meget naturlig å si ja til å delta. Når det gjelder å engasjere seg i barns framtid er det rett og slett veldig enkelt. Det er nesten ikke et spørsmål, det er veldig logisk.

Han forteller stolt om staben på 650 meget engasjerte medarbeidere som alle har bidratt til at Princess er den aktøren i Norge som gjør mest samfunnsansvar i deres bransje. Da samarbeidet med Redd Barna startet under Rødnesedagen i 2009, solgte butikk-kjeden over 100 000 røde neser. Året etter ble målet om 150 000 nådd. Siden har både omfanget av aktiviteter og intensiteten i engasjementet økt.

Foto: Redd Barna

Unge får utdanning

- Gjennom Work2Learn er vi med på å gi ungdom mellom 16 og 18 år muligheten til yrkesrettet utdanning og opplæring innen tekstilfaget, ungdom som normalt sett ville falle inn i den uformelle sektoren, sier Gulbrandsen.

Det aller første kullet er nå ferdigutdannet etter 9 måneder skole og 3 måneder praksis ute på fabrikkene.

- Tanken er at de som får praksisplass på en av våre fabrikker allerede har en grunnleggende utdannelse og kunnskaper om sine rettigheter. Slik vil de kunne bidra både med god kapasitet og evne til å gjøre positive endringer, slik at fabrikkeierne forhåpentligvis vil beholde dem når praksisperioden er over.

- I bunn og grunn koker jo dette ned til noe vi er veldig glade i å snakke om hjemme i Norge; nemlig å satse på ungdommen. Det er det dette dreier seg om. Og noe av forutsetningen for at vi startet samarbeidet med Redd Barna var nettopp at vi ville involvere oss i konkrete prosjekter hvor vi ser resultater og ikke bare gir penger. Og mer konkret enn dette får du det altså ikke, smiler Gulbrandsen.

Skryter ikke

Linda Andreassen ble hentet inn for å koordinere CSR-arbeidet og samarbeidet med Redd Barna både i Norge og internasjonalt.

- Vi jobber mye med miljøsertifisering og sosialt ansvar, både her hjemme og i de landene vi produserer i. Likevel skryter vi kanskje ikke så mye av dette utad, forklarer hun. Verken Andreassen eller Gulbrandsen tror en utpreget strategisk markedsføring er spesielt
hensiktsmessig. De er mer opptatt av hva slags effekt engasjementet girinternt, for merkevaren på lang sikt og ikke minst for de menneskene Redd Barna-prosjektene hjelper.

Gulbrandsen tror også forbrukerne er forholdsvis skeptiske til bedrifter som er veldig ivrige på å fronte samfunnsengasjementet sitt. – Jeg tror det fortsatt er mange som tenker at man snakker i større ord enn man handler. Nå driver ikke vi med dette for å pynte på omdømmet, og vårt CSR-arbeid er vel så mye tuftet på at våre medarbeidere skal få en stolthet til merkevaren, som at kundene skal overbevises om å handle mer.

Trivsel og stolthet

Butikkleder ved Princess Storo, Åse Gorostuen, og butikkmedarbeiderne Anne Marit Solbakken og Rana Granberg er alle enige om at de frivillige aktivitetene og kampanjene de gjør til inntekt for Redd Barna er med på å øke både trivselen på jobb og stoltheten til merkevaren. Gorostuen har jobbet i butikk-kjeden i 18 år og setter stor pris på utfordringene og friheten hun får fra ledelsen til å engasjere seg og sine medarbeidere utover de vanlige arbeidsoppgavene.

- Det merkes veldig på samholdet. Vi jobber mot noe sammen og det skaper engasjement, humør og stemning. Det smitter jo igjen over på kundene når det vises at vi har det gøy på jobben. For min egen del er det også veldig lett å bli engasjert når du vet at du gjør en innsats for Redd Barna. Jeg har selv vært fadder i mange år og synes det gir meg veldig mye.

I løpet av de årene Redd Barna-samarbeidet har pågått, har damene på Storo dratt i gang et lite arsenal av kampanjer og konkurranser i butikken: Alt fra ansiktsmaling til gjettekonkurranser, sengeoppreingskonkurranser og servering av muffins og saft har bidratt til salg av tusenvis av røde neser, julekalendere og sengesett til inntekt for Redd
Barna.

Engasjerte kunder

Rana Granberg tror kundene er langt fra likegyldige til det samfunnsengasjementet som bedriften viser gjennom kampanjene de jobber med. Hun har blant annet lagt merke til at flere kunder kommer og spør spesifikt etter sengesettet som Fam Irvoll har designet for Redd Barna. – De som har fått det med seg gir uttrykk for at de setter pris på muligheten til å bidra med noe ekstra.

Marte Fjeldsgaard er en av kundene som gjerne kunne tenke seg å vite mer om hva Princess engasjerer seg i utover det kommersielle. – Hvis valget hadde stått mellom to konkurrerende interiørbutikker og jeg fikk vite at den ene støtter Redd Barna, hadde nok det påvirket hvor jeg handlet.

Les mer om Princess og samarbeidet med Redd Barna