Foto: Redd Barna
Redd Barna Porsgrunn har nettopp startet opp et arbeid med å gi aktiviteter til enslige mindreårige asylsøkere.

Redd Barna Porsgrunn arrangerer også egne innsamlingsaksjoner.

I tillegg har lokallaget i Porsgrunn et samarbeid med Porsgrunn bibliotek om å tilby undervisningsmateriell som bygger på FNs konvensjon om barns rettigheter. Videre synliggjør lokallaget Redd Barnas arbeid gjennom pressen, ved å stå på stand og ved å arrangere Barnas Ffedsfest den 10. desember hvert år.

I 2011 har Redd Barna Porsgrunn sammen med Redd Barna Skien, etablert et arbeid blant enslige mindreårige asylsøkere. Det er opprettet en stilling knyttet til dette arbeidet, og Anette Nordgård er ansatt for å lede og utvikle dette arbeidet i samarbeid med de to lokallagene.

Har du lyst til å engasjere deg i Porsgrunn? Ta kontakt med regionkontoret.