Foto: Redd Barna/Ragna Lillevik
Som medlem i Redd Barna Oslo får du muligheten til å være med på organisasjonens kampanjer. Bilde hentet fra stand på Universitetet i Oslo.

Vårt faste hovedfokus er temakvelder hvor vi har besøk av aktuelle foredragsholdere på interessante temaer. Temakveldene holdes som et tilbud til alle Redd Barnas frivillige i Oslo-området og arrangeres hver måned. Målet er å bygge kompetanse hos de frivillige og skape en møteplass på tvers av grupper og aktiviteter.

Ellers er lokallaget aktive i mange av Redd Barnas aksjoner og kampanjer, for eksempel "Vennligst forstyrr" og "Alle som én". I tiden fremover planlegger vi også større politisk engasjement om situasjonen for flyktningbarn i Norge.

Vi deltar på regionale og nasjonale samlinger og seminarer i regi av Redd Barna, en viktig måte å lære mer om organisasjonen vi er en del av. Slik kan vi også påvirke hva Redd Barna skal jobbe med i hele Norge og internasjonalt.

Ønsker du å engasjere deg, eller få mer informasjon? Ta kontakt med regionkontoret i Oslo.

Velkommen skal du være!