Gi klimaforhandlerne superkrefterGi klimaforhandlerne superkrefter 5

Gi klima­ministeren
superkrefter

Snart reiser klimaminister Espen Barth Eide og andre norske forhandlerne til klimatoppmøtet i Glasgow med mål om å hjelpe verden ut av klimakrisen. For å få det til må de innfri barnas krav og kjempe for deres rettigheter.

Gi dem superkreftene de trenger for å lykkes, ved å signere her!

343

Så langt er det 343 som har gitt forhandlerne krefter!

Gi din underskrift for å be dem om å kjempe for barnas krav.

Din underskrift ✍️ = superkrefter 🦸‍♀️

De som skal inn i klimaforhandlingene på vegne av Norge må kjempe for at verdens barn får en bedre fremtid enn det de ligger an til nå, gjennom å innfri barnas krav. Ved å signere her viser du at du vil gi forhandlerne superkreftene som trengs.

De tre kravene er et resultat av samtaler med barn fra hele verden og er hentet fra Redd Barnas klimarapport:

Det er fremdeles mulig å snu den negative utviklingen. Beregninger i Redd Barnas klimarapport viser at ekstreme værfenomener kan reduseres kraftig dersom den globale oppvarmingen begrenses til 1,5 grader.

Rike land som Norge har et ansvar for klimaendringene og må derfor ta regningen for å kutte utslipp og håndtere konsekvensene i utviklingsland som allerede opplever ekstremvær. Økt klimafinansiering vil bidra til mer fornybar energi og mer tilpasning i Sør.

Barn rammes først og verst av klimakrisen, men blir likevel sjelden inkludert når viktige avgjørelser om deres fremtid skal tas. Deres erfaringer, tanker og anbefalinger må lyttes til under klimaforhandlingene.

Hvorfor trengs det superkrefter for å stoppe klimakrisen?

For kort tid siden advarte FNs generalsekretær om at verden er på vei mot 2,7 graders oppvarming om klimagassutslippene ikke går ned. Det vil ha svært alvorlige konsekvenser for verdens barn.

Nye beregninger viser at barn som er født i 2020 i gjennomsnitt vil bli rammet av mer enn dobbelt så mye tørke og flom sammenlignet med de som ble født i 1960. I tillegg vil dagens oppvoksende generasjon i snitt oppleve dobbelt så mange skogbranner som sine besteforeldres generasjon, som følge av klimaendringer og mer ekstremvær.

Du kan lese mer om dette i Redd Barna-rapporten «Born into the climate crises, why we must act now to secure childrens rights». Verden må endre kurs, og det må skje raskt. Derfor er klimatoppmøtet i Glasgow 31. oktober – 12. november 2021 og avgjørelsene som tas der svært viktige.

Gi klimaminister Espen Barth Eide flere superkrefter!

Dette skjer med signaturen din

Målet med dette oppropet er å gi klimaministeren og de andre forhandlerne støtte og styrke inn i klimatoppmøtet. For å lykkes i forhandlingene vil de behøve superkrefter som handlekraft, evne til å prioritere og blikk for barns perspektiv. Og kanskje enda flere?

Underskriftene er rettet til de norske forhandlerne, som ledes av klimaminister Espen Barth Eide, som deltar på klimatoppmøtet i Glasgow.

På den måten vil de få sine superkrefter fra alle som signerer.

Hvilken superkraft klarer vi å gi forhandlerne?

Den første superkraften vi mener forhandlerne trenger er superhandlekraft for å begrense global oppvarming til maks 1,5 °C. Klarer vi å få nok underskrifter til å gi denne superkraften?

343

Ved 1000 underskrifter gir vi klimaministeren:

SUPERHANDLEKRAFT som begrenser global oppvarming.

Den andre superkraften er støttestøvler for å øke støtte til og investeringer i klimatiltak i Sør. Klarer vi å få nok underskrifter til å gi denne superkraften?

343

Ved 2000 underskrifter gir vi klimaministeren:

STØTTESTØVLER som øker investeringer og støtte til utviklingsland.

Den tredje superkraften er lasersyn for å fange opp og ta med seg barns erfaringer, anbefalinger og krav. Klarer vi å få nok underskrifter til å gi denne superkraften?

343

Ved 3000 underskrifter gir vi klimaministeren:

LASERSYN for å fange opp barns anbefalinger og krav.

Få med flere på å signere kortet! Del gjerne denne linken med andre som vil gi klimaministeren superkrefter på mail, Facebook eller Twitter 🌍