UNDERSKRIFTS
KAMPANJER

Bruk din stemme! Her er listen over underskriftskampanjer du kan signére i dag.

Stopp krig mot barn

Vis

Stopp krig mot barn

Krev at verdens ledere må gjøre mer for å beskytte barn i krig.

Barns helse foran profitt

Vis

Barns helse foran profitt

Be Oljefondet påvirke selskapene til å slutte med kynisk markedsføring av morsmelkerstatning.

Rett til lek og fritid

Vis

Rett til lek og fritid

Krev at landets ordførere river ned barrierene som hindrer barn og unge i å få delta på fritids¬aktiviteter.

Avskaff midlertidig opphold

Vis

Avskaff midlertidig opphold

Krev at Stortinget avskaffer bruken av midlertidig oppholdstillatelser for enslige mindreårige asylsøkere.

Stans norsk våpensalg

Vis

Stans norsk våpensalg

Si nei til norsk våpensalg til land som kriger i Jemen.

Barnehagebarn har også rettigheter

Vis

Barnehagebarn har også rettigheter

Krev at barn skal ha lovfestet rett på et trygt og godt barnehagemiljø.

Barn skal få være sammen med foreldrene sine.

Vis

Barn skal få være sammen med foreldrene sine.

Si nei til at barn som krysser grensen til USA blir tvangsseparerte fra foreldrene sine!