«Det verste er å vente»

Barn på asylmottak

BARN SOM HAR FLYKTET ALENE TIL NORGE SKAL FØLE SEG TRYGGE!

Oppropet er nå avsluttet. Til sammen har 16.658 personer signert og 37 organisasjoner har stilt seg bak Redd Barna sitt opprop. Tusen takk til alle som har signert og som har bidratt til å sette fokus på manglende rettigheter for barn som flykter alene til Norge

9.juni vil Stortinget stemme over forslaget. Følg med på Redd Barna sin facebookside for oppfølging i saken og for hvordan du kan engasjere deg videre.

Regjeringen foreslår nå at barn som flykter alene til Norge bare skal få midlertidig opphold. Det betyr at barn som har flyktet fra utrygghet må fortsette å leve i uvisshet og frykt for hva som vil skje med dem. Først når de fyller 18 år får de vite om de får bli i Norge. Å leve med midlertidig opphold frarøver barn livsgleden og gjør dem syke. Ingen barn skal måtte leve slik.

 

2015 kom det 5297 mindreårige asylsøkere til Norge. 

Underskrifter: 16.658
Oppropet er nå avsluttet

Kjære stortingspolitiker

Jeg ber deg innstendig om å lytte til fagfolk og eksperter fra inn og utland, FNs menneske­rettighets­kommisær og FNs barnekomite, og sette ned foten mot midlertidig opphold for enslige mindreårige asylsøkere.

Når saken behandles i Stortinget, ber jeg deg om å:

  • stemme nei til forslaget om å utvide ordningen med midlertidig opphold til barn som har flyktet alene til Norge

 

Underskriftene overleverer Redd Barna til stortingspolitikere før Stortinget skal behandle forslaget og fatte vedtak. Jo flere som skriver under, jo sterkere blir stemmen vår.

Bli med!

Vil du bli med å gi barn og unge som har flyktet alene til Norge en bedre hverdag?

Gå inn på reddbarna.no/blimed for å bli frivillig, eller send SMS med FRIVILLIG til 2434.

Litt av din tid gjør en stor forskjell for barn.

Om regjeringens forslag

Regjeringen ønsker nå å gi enslige mindreårige asylsøkere midlertidig oppholdtillatelse frem til de fyller 18 år, uavhengig av alder og uavhengig av hvorvidt det foreligger et beskyttelsesbehov.

Forslaget utelater viktig kunnskap om de alvorlige konsekvensene endringen vil innebære for barn. Dersom forslaget blir godkjent av Stortinget vil flere tusen barn måtte leve en hel barndom i uvisshet og i konstant frykt for hva som vil skje med dem. Dette strider med barns grunnleggende behov for trygghet og stabilitet. Først når de fyller 18 år, får de vite om de får bli værende i Norge eller ikke. Det er bredt dokumentert at midlertidig oppholdstillatelse er svært skadelig og ikke til barnets beste.

Snart skal Stortinget ta stilling til innstramnings­forslagene fra regjeringen. Skriv under på oppropet og bruk din stemme for å hindre at barn som har flyktet alene til Norge må leve hele sin barndom i uvisshet.

Les mer >