Foto: Redd Barna/Elin Toft
Redd Barnas tidligere generalsekretær Tove R. Wang på besøk på en Redd Barna-skole i Romania.


Last ned vår barnepolitiske plattform her >

Vi kjemper hver dag for at barn skal få det bedre. Vi ser i alle land hvordan barns rettigheter brytes, og hvordan barn rammes hardest: av fattigdom, av ulikhet og diskriminering, av krig, og av klimaendringer og naturkatastrofer.

Internasjonale Redd Barna er verdens ledende uavhengige organisasjon for barn, og arbeider for og med barn i over 120 land. Vi bidrar til å innfri barns rettigheter både gjennom praktisk innsats og påvirkning av myndigheter. Vi skaper varige, positive endringer for millioner av gutter og jenter. Sammen med lokalt sivilsamfunn og barn påpeker vi brudd på barns rettigheter. Barnekonvensjonen er vårt viktigste verktøy når vi skal fortelle myndighetene at det er deres juridiske ansvar å sikre at barn er trygge og ikke blir utsatt for vold, at de får mat og medisiner, og får gå på skole og lære. 

De fleste myndigheter er opptatt av at barn skal leve gode liv. Men gang på gang opplever vi likevel at barn ikke prioriteres, verken i nasjonal politikk eller på den internasjonale politiske arenaen. Når alt kommer til alt, er det ofte de voksnes interesser som settes først. Det er ikke hensynet til barna verdens ledere først og fremst vurderer og diskuterer i internasjonale fora eller i debatter om krig og konflikt, om klima eller om fattigdom og økende ulikheter. Fremdeles dør 6,6 millioner barn årlig, de aller fleste av sykdommer som kan forebygges eller behandles. 57 millioner barn våkner hver dag uten å ha en skole å gå til. Vi vet at dette er mulig å gjøre noe med. Det som mangler er politisk vilje til forandring. 

Redd Barna er på parti med barna. Med denne plattformen forteller vi hvilke endringer vi mener må til for å skape et samfunn hvor barns rettigheter respekteres og innfris. Den viser også hvilke overordnede samfunnsforhold vi mener må endres om vi skal få bukt med de grunnleggende årsakene til at barns rettigheter brytes. Plattformen danner grunnlag for det barnepolitiske påvirkningsarbeidet vårt knyttet til barns rettigheter fram til 2017. Samtidig må plattformen også leses i et lengre tidsperspektiv enn 2017 – for Redd Barna handler det om å bygge et bærekraftig og rettferdig samfunn som ikke bare sikrer barns rett til å overleve men også sikrer barns rett til å leve og utvikle seg. 

Plattformen er forankret i mandatet til Redd Barna: (…) å arbeide for å innfri barns
menneskerettigheter. Den bygger også på våre daglige erfaringer fra arbeid for og med barn over hele verden, og fra møter med makthavere både nasjonalt og internasjonalt. Fordi Redd Barna er en norsk organisasjon, retter vår politikk seg i hovedsak mot norske politiske myndighetersinnsats for barn i Norge og mot utenriks- og utviklingspolitikken. Sammen med internasjonale Redd Barna arbeider vi i tillegg for å påvirke politiske beslutninger til det beste for barn både i landene der vi er til stede, og på den globale politiske arenaen.

Klarer vi å skape et godt samfunn for barn, skaper vi et samfunn som er godt for alle.

Last ned vår barnepolitiske plattform her >