Foto: Redd Barna/Elin Toft
Redd Barnas styreleder Nils Øveraas

Statuttene vedtas av landsmøtet og vedtektene av representantskapet. Statuttene står over vedtektene og andre forordninger.

Statuttene

Statuttene ble sist revidert på Redd Barnas landsmøte 20. september 2015. Les statuttene her >

Endringsforslag fremmes til videre behandling i organisasjonen av statuttkomiteen. Send forslagene til post@reddbarna.no

Vedtektene

Vedtektene ble sist endret på Redd Barnas representantskapsmøte 6.november 2016.

Les vedtektene her >

Handlingsplan for Redd Barnas medlemmer 2016-2018

Les handlingsplanen her >

Handlingsplan for Redd Barnas medlemmer 2014-15

Les handlingsplanen her >

Handlingsplan for Redd Barnas medlemmer 2010-11

Les handlingsplanen her >