Foto: Redd Barna/Elin Toft
Redd Barnas styreleder Nils Øveraas

Statuttene vedtas av landsmøtet og vedtektene av medlemsstyret. Statuttene står over vedtektene og andre forordninger.

Statuttene

Statuttene ble sist revidert på Redd Barnas landsmøte 23. september 2018.

Les statuttene her >

Endringsforslag fremmes til videre behandling i organisasjonen av statuttkomiteen. Send forslagene til reddbarna@reddbarna.no

Vedtektene

Vedtektene ble sist endret av Redd Barnas medlemsstyre 15. juni 2019.

Les vedtektene her >

Handlingsplan for Redd Barnas medlemmer 2019-2021

Handlingsplan for Redd Barnas medlemmer  2019-2021 (tekst versjon Word) ble vedtatt på landsmøtet i Bergen 22.-23. september 2018.

Handlingsplan for Redd Barnas medlemmer 2019-2021 (print versjon PDF)