Til alle skoler og lærere!

Vi ønsker at dere bruker Barnas Valg i undervisningen og informerer elevene om Barnas Valg. På denne siden vil dere finne informasjon om demokrati, om det politiske systemet i Norge om de ulike politiske partiene i Norge. Kunnskap som er i tråd med flere av læreplanmålene i samfunnsfag både for mellomtrinnet og ungdomstrinnet.

I tillegg vil vi at skolene og lærerne skal legge til rette for at elevene fra 5.-10.trinn får stemme på Barnas Valgdag torsdag 7.september. Siden Barnas Valg skal ligne så mye som mulig på det ordentlige valget håper vi det vil sikre at alle elevene får stemme «hemmelig» slik at ingen ser hva de stemmer på.

Hvis det blir vanskelig å få til selve stemmegivningen på valgdagen 7.sept, er det mulig å forhåndsstemme gjennom hele Barnas Valg-uke fra 4.-7.september.

Hvis deres skole vil dere gjøre noe litt ekstra i Barnas Valg-uke kan dere invitere lokale og sentrale politikere til å komme til skolen deres for å drive valgkamp i skolegården. På samme måte som partiene står på torget og på senteret og deler ut boller og saft til potensielle velgere, bør de gjøre det samme til velgerne i Barnas Valg.

Send oss gjerne en e-post om dere har kule planer som fortjener litt ekstra oppmerksomhet.

 

Forslag til hvordan du kan bruke Barnas Valg i undervisningen

 

Besøk også våre skolesider

Hvorfor lager vi Barnas Valg?

Redd Barnas mål er at alle barn skal få oppfylt sine rettigheter, i Norge og i verden. FNs barnekonvensjon sier at alle barn har rett på ekstra beskyttelse. Barnekonvensjonen sier også at alle barn har rett til å si sin mening og bli hørt og tatt på alvor. De voksne bestemmer i mange saker i samfunnet, men barn har rett til å forstå hvordan dette skjer, og til å si si mening om det. Men det er ikke alltid så lett å forstå  hvordan ting bestemmes fordi språket ofte er vanskelig og systemet ikke er laget for barn. Redd Barna vil gi barn en mulighet til å lære om politikk og til å få si sin mening. Derfor har vi laget Barnas Valg.

 

Kontakt Barnas Valg

Hvordan foregår Barnas Valg?

Dette er trolig første gang i verdenshistorien at barn i alderen 8 til 15 år får stemme før et nasjonalt valg. Redd Barna tar barn på alvor og gir barn samme rettigheter som voksne har når de skal stemme ved et valg. Det skal være rettferdig – alle får stemme kun en gang.

I Norge har vi hemmelige valg, for at alle skal kunne stemme på det de vil, uten at andre trenger å få vite om det. På samme måte som voksne skal du som barn få stemme uten at noen vet hvilket parti du har stemt på. Du stemmer på en datamaskin, på nettbrett eller mobil på siden som heter Stem her

Side 1: På stemmesiden velger du først hvilken skole du går på. Hvis du begynner å skrive de første bokstavene på skolen din finner du den lettere. I den neste boksen skriver du inn hele navnet ditt. Deretter velger du hvilket klassetrinn du går på, for eksempel 7. trinn.

Så må du krysse av i boksen for å godta at vi kan lagre opplysningene til etter Barnas Valg. Les det som står om personvern før du krysser av der.

Side 2: På den neste siden velger du hvilket parti du vil stemme på, eller om du vil stemme ’blankt’. Hvis du stemmer blankt betyr å ikke stemme på noen av partiene, (det at du ikke er nok enig med noen av partiene til å stemme på dem).

Side 3: Til slutt får du en melding om at din stemme er registret, og at du da har stemt i Barnas Valg!

Personvern

Personopplysningene som oppgis lagres separat fra hvem man stemmer på. Når man har vist legitimasjon fungerer dette som en billett inn i stemmelokalet, som blir lagret et sted, men hva man gjør inne i stemmelokalet blir lagret et annet sted. Dermed kan man ikke spore personopplysningene til sensitive opplysninger som krever konsesjon av Datatilsynet. Derimot blir opplysninger om den enkelte barns deltakelse lagret, og dermed gjelder personvernloven.

Redd Barna skal gjennom Barnas Valg ta barna på alvor. Vi skal gi dem en mulighet til å se hvordan ting hadde vært om barn fikk bestemme. Da mener vi at barn også kan få bestemme selv om vil delta. Derfor ber vi om samtykke fra barna før de skal stemme.

  • 1) Behandlingsansvarlig for Barnas valg er Redd Barna og databehandler er Evry,
  • 2) Formålet med behandlingen av personopplysningene er å kunne gi barn muligheten til å stemme i Barnas Valg, og at stemmegivningen skal være både unik og anonym.
  • 3) Det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger er personopplysningsloven og barnekonvensjonen.
  • 4) Det vil være behandling av navn, skole og klassetrinn. For å kunne stemme i Barnas Valg ber vi om noen personopplysninger. Dette vil fungere som en billett inn menyen hvor man avgir sin stemme. Derfor vil ikke disse personopplysningene bli lagret sammen med stemmegivningen.
  • 5) Hvor hentes opplysningene fra? Alle personopplysningene registreres av deltakeren selv.
  • 6) Det er frivillig å gi fra seg opplysningene? Å stemme under Barnas Valg er frivillig og alle opplysninger er avgitt frivillig.
  • 7)Opplysningene vil ikke deles med tredjeparter.
  • 8) Disse opplysningene vil kun lagres fra 04.09.17 til 08.09.17 før de vil slettes.
  • 9) Hvordan sikres opplysningene? Alle opplysningene ligger sikkert forvart på sikre servere og det er kun autoriserte personer som har adgang i de fire dagene (04.09-08.09) opplysningene er lagret.

 
Har du spørsmål vedrørende Redd Barnas bruk av personopplysninger under Barnas Valg kan du ta kontakt her: barnasvalg@reddbarna.no

SPILL AV

Stian Barsnes-Simonsen om Barnas Valg

Programleder for Barnas Valg 2017 Stian Barsnes Simonsen forteller hva Barnas Valg er. 

SPILL AV