Foto: AFP/Scanpix
Redd barna er bekymret for at politiet gjør for lite for å stoppe overgrep mot barn begått i utlandet.

Antall seksualforbrytelser mot barn har økt voldsomt i løpet av de siste ti årene, viser politiets anmeldelsesstatistikk. Totalt er økningen 75 prosent, fra 669 anmeldelser i 1999 til 1.172 anmeldelser i 2009. Det er størst økning i antall seksuelle handlinger mot barn under 16 år.

Redd Barna mener det er grunn til å tro at «barnesexturismen» øker i takt med den kraftige økningen i overgrep mot barn.

- Norske myndigheter gjør for lite. Overgriperne blir tatt i altfor liten grad. Vi vet av erfaring at overgrep mot barn i utlandet er svært utbredt. Likevel er det et forsømt område i kriminalitetsbekjempelsen, sier Brynjar Nilsen, rådgiver i Redd Barna.

Men Redd Barna ser på økningen i antall anmeldte saker i Norge som både negativ og positiv.

- I seg selv ser det ut som en bekymringsfull utvikling, men det er også noe positivt i at flere saker blir anmeldt. Det betyr at fokuset på seksuelle overgrep har økt noe, sier Nilsen.

Foto: Samfoto/Liv Carlé Mortensen
Redd Barna ønsker seg en oversikt over hvor mange som blir dømt, anmeldt og etterforsket for overgrep mot barn i utlandet.

Mangler oversikt

Verken Politidirektoratet, Kripos, Riksadvokaten og Justisdepartementet har likevel noen oversikt over antall nordmenn som har vært siktet eller dømt for overgrep mot barn i utlandet.

- Statistikken skiller ikke mellom seksualovergrep begått i eller utenfor riket, forteller Harald Strand, førstestatsadvokat ved Riksadvokatembetet til Dagsavisen.

Redd Barna mener det er et alvorlig problem at myndighetene har null oversikt over hvor utbredt seksuelle overgrep mot barn i utlandet er.

- Vi ønsker en oversikt over hvor mange som er blitt dømt, anmeldt og etterforsket slik at vi kan følge utviklingen, sier Nilsen og legger til at norske myndigheter må jobbe mer systematisk på området:

- Kripos har det overordnede ansvaret. Hvis man skal jobbe målrettet for å endre noe, bør man først ha en oversikt over dagens situasjon. Når de ikke har det en gang, har vi en lang vei å gå, sier han.

Foto: Finnmark Dagblad
Det er barna som betaler prisen, når overgriperne slipper unna.

Slipper unna

Ifølge Kripos er det sjelden at nordmenn blir tiltalt og dømt for overgrep utenfor landets grenser. I rapporten ”Overgrep som samfunnet ikke aksepterer” står det: ”På tross av sterk og berettiget mistanke vil etterforskning av slike saker ofte strande på ressursknapphet. Overgriperen kan fortsette med sin virksomhet. Som det ofte er i slike saker - det er barna som betaler prisen”.

I 2003 etterlyste Kripos virkemidler for å forhindre at overgripere reiser ut av Norge når hensikten er helt åpenbar. Kripos kan ikke fortelle Dagsavisen om det har skjedd en utbedring siden den gang. Ressursknapphet kan bety at jo lenge personen reiser, jo lettere er det å slippe unna med overgrep mot barn i et annet land.

- Satt på spissen kan man si det, ja. Og når en person som er dømt for seksualovergrep i Norge reiser til det landet i verden som har størst rykte på seg for å være et marked for sexturister, kan man spørre seg selv hvorfor man lar dette skje. Vi hadde ikke akseptert at dette ble gjort mot norske barn, sier Nilsen.

Store mørketall

Også Advokatforeningen er enig i at det er lettere for nordmenn å begå overgrep mot barn i utlandet, uten å bli straffet.

- Det er opplagt at oppdagelsesrisikoen er langt mindre når det begås seksuelle overgrep mot barn i utlandet. Mørketallene for slike lovbrudd er større i en rekke land utenfor Norge, enn tilsvarende lovbrudd her, sier Erling Lyngtveit, leder av Lovutvalget i Advokatforeningen lovutvalg for strafferett- og prosess.

Han mener regelverket er klart.

- Lovsystemet er på plass i Norge. Vi har regler i straffeloven som sier at nordmenn skal dømmes for seksuelle overgrep i utlandet. Når seksuallovbrudd mot mindreårige er et problem å følge, er det et praktisk anliggende.