Flere av verdens mest voldelige byer finner man i Guatemala, Honduras og Mexico. For ungdommer i mange av byene her er frykt en sentral del av hverdagen. Over 6000 mindreårige er drept de siste fem årene, og narkotikatrafikk, våpensmugling, menneskehandel og kriminalitet er noe som preger hverdagen deres. 

I de mest utsatte områdene er ikke skolen bra for elevene, verken i forhold til læring eller personlig utvikling. De kan havne i skuddlinjen mellom rivaliserende bander på vei til skolen, det selges narkotika og det rekrutteres til gjenger i skoleporten.

For mange unge er det å bli med i en gjeng ikke et bevisst valg, men noe som bare skjer. De fleste vokser opp i nabolag med gjenger, de omgås gjengmedlemmer fra de er små og mange har venner og søsken som er medlem av gjengene. I tillegg gir gjengene tilhørighet, status og makt.

Foto: Redd Barna / Giti Carli Mohn
Jorge og Monica (begge 16 år) går på skole i Culiacán nordvest i Mexico. De forteller at det er mye vold i byen deres, og at to rivaliserende bander for tiden har delt den i to.

Gir én dag til andre

Dette skal Operasjon Dagsverk (OD) i høst bidra til å endre på. 31. oktober gir flere hundre tusen norske elever en dag av sin egen skolegang for å gi ungdommer på 70 ulike skoler på voldsutsatte steder i Mexico, Guatemala og Honduras en god og trygg skolehverdag.

Redd Barna og OD ønsker å gjøre de utsatte skolene til trygge og gode steder å være. En god skole vil si at elevene lærer å samarbeide og respektere hverandre. Skolen skal gi elevene tro på egne evner. Det skal være et sted der de unge føler seg akseptert, respektert, beskyttet, inkludert, sett og hørt. Og et sted der de får kunnskap om demokrati, likeverd og likestilling.

Å endre situasjonen for tusenvis av skolebarn er ikke gjort på et blunk. Det krever tett samarbeid med de som kjenner situasjonen best. Redd Barna skal inngå avtaler med lokale myndigheter og skolene om å jobbe for en skolehverdag uten vold. Lærere skal få kompetanse i pedagogiske metoder og konfliktløsning, og elevene skal lære å løse konflikter uten bruk av vold. Sammen skal elever og ansatte jobbe fram et skolemiljø hvor alle trygt kan si sin mening uten å frykte avstraffelse.

Foto: Redd Barna / Giti Carli Mohn
«Vær forsiktig med rusavhengighet» står det på skoleveggen i Suchete i delstaten Chiapas som grenser til Guatemala. Den største utfordringen i denne byen er dop, og det fryktes at dette vil spre seg til skolene.

Utdanning på markedet

Mange steder er ungdommer nødt til å jobbe av økonomiske årsaker. På det største markedet i Guatemala by gir PENNAT – en av Redd Barnas samarbeidspartnere – undervisning til barn og ungdom som jobber på markedet. Her foregår undervisningen i små klasserom rundt omkring på det enorme markedet.  Dette gjør det mulig for ungdom å gjennomføre en utdanning samtidig som de jobber.

500 ungdommer fra de tre landene skal få opplæring i rettighetsarbeid. På denne måten vil de være en stemme for ungdom, overfor lokale myndigheter og skolen i sitt eget nærmiljø. Det skal også opprettes nettverk slik at ungdommene får utveksle erfaringer og samarbeide på tvers av landegrensene.

«Det er verdt å kjempe for å bedre forholdene vi lever under», avslutter Monica (16). Fattigdom, barnearbeid og narkotikatrafikk preger byen Culiacán nordvest i Mexico der hun bor.