Foto: Operasjon Dagsverk
Engasjerte elever på OD-dagen.

Operasjon Dagsverk er Norges største solidaritetsaksjon, og ble avholdt første gang i 1964. I år står SAIH, Redd Barna og et samarbeid mellom Naturvernforbundet og Natur og Ungdom igjen som kandidater til OD 2013. Hvilket prosjekt som gjennomføres avgjør Elevorganisasjonen, ODs moderorganisasjon. Vinneren vil stemmes frem på Elevtinget der Elevorganisasjonens medlemmer er representert av 500 elever.

Før prosjektsøknadene kommer dit, er de vurdert av ODs bistandsfaglige råd og styre. Søknadene må oppfylle flere kriterier. Blant annet skal prosjektet fremme utdanning og inkludere marginaliserte grupper, og kandidatene retter seg alltid mot ungdom i Afrika, Latin Amerika eller Asia.

Ungdom og utdanning

Foto: Redd Barna
På plakaten: Utdanning - Løsningen for å fjerne barnearbeid

ODs prosjekter retter seg alltid mot ungdom i Asia, Afrika eller Latin-Amerika, i følge www.od.no. Dette fordi det først og fremst er her man ser at ungdom ikke får oppfylt sin rett til utdanning. Operasjon Dagsverk ønsker å vise at ungdom er ungdom, uansett hvor i verden man bor. De tre kandidatene som står igjen, fokuserer på Latin Amerika og Asia.

SAIHs søknad er kalt En skole for alle, og dreier seg om utdanning for frigjøring for urfolksungdom i Bolivia og Nicaragua.

Naturvernforbundet og Natur og Ungdoms søknad heter Education for climate resistant development in Kyrgyztan and Tajikstan.

Redd Barnas prosjekt tar også plass i Latin Amerika, og er kalt Voldsfrie skoler. Prosjektet vil arbeide for trygg og god utdanning til ungdom i et av verdens farligste områder - Guatemala, Honduras og Mexico. Redd Barnas søknad kan leses

"WAF.Presentation.Web.WAFTagEDoc" does not implement interface WAFTagProvider.

Operasjon Dagsverk er en aksjon av, med og for ungdom. I tillegg til å være morgendagens ledere, er ungdom en viktig ressurs her og nå. Operasjon Dagsverk er slik en aksjon for framtida når de satser på ungdom og utdanning. Redd Barna holdt sist Operasjon Dagsverk i 2006 med prosjektet Kamp for skuddsikker skole i Nepal.Elevene jobbet da inn 28,8 millioner til prosjektet. Du kan lese mer om de forskjellige kandidatene her >