Foto: Redd Barna
- Jeg får ikke lov til å gå ut alene eller leke med vennene mine. Det er alt for farlig, forteller Clarissa (12).

– Jeg er ofte veldig redd. Når de store kommer inn i skolegården, vet jeg aldri hva som kommer til å skje. Jeg har flere ganger hørt skudd ute på gata mens vi har time der inne, forteller Clarissa (12).

Den tolv år gamle jenta er elev på en barneskole som ligger i et av de mer belastede nabolagene i Tegucigalpa, hovedstaden i Honduras.

Hverdagen til de fleste barn og ungdom i et av verdens mest voldelige land er preget av situasjonen. Mange har opplevd vold i hjemmet fra de var ganske små. De har kanskje gått på en skole der de har blitt straffet fysisk, og der lederne for gjengene hadde mer makt enn lærerne. Og vokst opp i et samfunn preget av fattigdom, arbeidsledighet og korrupsjon.

For mange er valgene få: Bli med i en gjeng eller emigrere til USA.

Der barn bestemmer

– Der ser du skolen min. Jeg går dit selv hver dag, forteller Silvestre (14).

Foto: Redd Barna
Deysi (t.h.) og klassekameratene hennes går på en av skolene som er med på Redd Barnas prosjekt "Voldsfrie skoler" i Honduras.

 Silvestre peker på skolen sin, som ligger i byen Yamaranguila, et par timer nord for Tegucigalpa. Til tross for beliggenheten, midt i knutepunktet for det meste av all narkotikatrafikk i Mellom-Amerika, er byen blant de mest fredelige i landet.

I Yamaranguila medvirker barn og unge i styre og stell av byen mer enn noe annet sted i landet. I tillegg brukes 5 prosent av budsjettet hvert år til arbeidet for barn og unge.

Silvestre er selv ungdomsborgemester i byen og representerer barna i byen. Å prioritere barn og gi dem en stemme er den eneste måten å gi dem muligheten til å velge en annen retning for seg selv og byen sin, mener han.

– Skal vi kunne forhindre at barn og unge blir sugd inn i gjenger, vold og dop, må de ha et ordentlig alternativ. De trenger god utdanning, en følelse av å bli hørt og muligheten til en jobb i framtiden, sier Selvin (13), som også sitter i ungdomsstyret

Silvestre forteller at barna på skolen har etablert kjøkkenhager. De dyrker grønnsaker og selger dem til inntekt for skolestipender for andre barn i nabolaget. I fjor fikk fem barn råd til å begynne på skole takket være disse inntektene.

Silvestre er ikke i tvil om hva han aller helst vil jobbe med senere i livet.

– Jeg vil veldig gjerne bli agronom – hvis det er mulig, forteller han.

Foto: Redd Barna
Esperanza Reyes er mor til ungdomsborgermester og har selv fått økonomisk støtte av Redd Barna, slik at hun kunne åpne bakeri og forsørge familien.

Voldsfrie skoler

Det er ingen enkel oppgave å gi næring til drømmene til Silvestre og andre ungdommer i Honduras. Den relativt fredelige byen er under konstant press, både innenfra og utenfra.

Derfor begynte Redd Barna i januar i år prosjekt «Voldsfrie skoler» på rundt 70 skoler i Honduras, Guatemala og Mexico. Prosjektet, som skal vare i 5 år, er finansiert av midler fra Operasjon Dagsverk.

I et klasserom på skolen Forestal Lenca, som er en av skolene som skal delta i prosjektet, er flere av elevrådsrepresentanter samlet for å diskutere hva som må gjøres for å hindre rekruttering til gjengene, som nå og da dukker opp. Det viktigste er at elevene faktisk har noe annet å gjøre enn å stå og se på, mener de.

– Vi ønsker oss bedre fritidsområder, fotballbaner og baseballbaner, der vi kan leke, konkurrere og kjempe uten å bruke vold. På ønskelista står også bedre kjemiutstyr, nyere og bedre skolebøker og nye toaletter, sier Deysi, som er en av elevrådsrepresentantene.

Mor til ungdomsborgemester, Esperanza Reyes, bor like utenfor Yamaranguila. Hun har selv sett hvordan hennes barn har fått mulighet til blant annet å delta i og lære om demokrati på skolen. En god skoler er det aller viktigste for at barn virkelig skal kunne velge ikke å delta i å snu den negative utviklingen i samfunnet.

– Det er kvaliteten på utdanningen som avgjør om barna slutter på skolen etter sjette klasse, rekrutteres til kriminelle gjenger eller emigrerer til USA. Eller om de får brukt potensialet sitt, sier Reyes.

Fakta om Honduras

- Innbyggertall: 8,5 millioner
- Hovedstad: Tegucigalpa
- Honduras er et av de fattigste landene i Latin-Amerika. 59 % lever i fattigdom.
- Landet har også høyest voldelig rate i verden, og 3 mindreårige blir hver dag drept.
- 15 % av unge mennesker i Honduras er involvert i kriminelle gjenger.
- 15 % av befolkningen er analfabeter, omtrent likt fordelt mellom kvinner og menn.
- Et statskupp i 2009 sendte Honduras inn i en alvorlig politisk og sosial krise, som i stor grad berører de mest sårbare delene av befolkningen.