Foto: Redd Barna/Hedinn Halldorsson
Et av Redd Barnas 46 trygge lekeområder på Filippinene.

Redd Barnas generalsekretær Tove R. Wang er tilbake i Manila etter et døgn i byen Estancia på øya Payan.

- Veier og plasser er ryddet, men fortsatt er det mange presenninger på takene og strømmen er borte, sier hun. Wang har besøkt skoler og truffet skolebarn som inngår i Redd Barnas tre-årsplan for nødhjelp og gjenoppbygging av Filippinene etter tyfonen som traff 8. november i fjor.

- Når det regner blir barna redde og vil hjem. Hele 20.000 skoleklasserom ble ødelagt i stormen. Nå vil de bygge opp igjen skolene på tryggere steder og med sterkere materialer, sier hun. I går delte Redd Barna ut 3000 skolesekker med utstyr, inkludert gummistøvler.

Den 8. februar markerer tre måneder siden tyfonen Haiyan rammet Filippinene. 

"WAF.Presentation.Web.WAFTagEDoc" does not implement interface WAFTagProvider.
, viser at barna ikke var forberedt på de høye bølgene Haiyan dro med seg over øygruppen. De ble også forvirret av advarsel-skilt i kaoset som oppsto, noe som kan ha forverret situasjonen.

Tyfonen tok 6000 menneskeliv og over 500 000 mistet hjemmene sine i uværet. Stormvær rammer Filippinene 7-10 ganger i året.

-Vi vil spille en rolle!

Foto: Redd Barna/Mark Kaye
Generalsekretær Tove R. Wang er for tiden i felt på Filippinene. Hun forteller at barna selv uttrykker behov for å være bedre forberedt på katastrofer som Haiyan. Her sammen med læreren Joy, som jobber på en midlertidig skole i Estancia.

Rapporten er et resultat av Redd Barnas samtaler med 174 barn og unge, som har opplevd tyfonen på kroppen. Gjennom barnas erfaringer og bekymringer, vil Redd Barna vise myndigheter, nødhjelpsorganisasjoner og lokalmiljø på Filippinene hvor viktig det er å høre på barn i gjenoppbyggingsarbeidet og videre, forebyggende arbeid med lignende katastrofer. 

- Barna fortalte oss at de gjerne vil spille en rolle i videre arbeid med katastrofer, de har behov for å være bedre forberedt om noe lignende skulle skje igjen, sier Redd Barnas generalsekretær Tove R. Wang som nå besøker Filippinene. 

- Noen fortalte oss at de gjerne vil ha skoletimer, der de lærer enkle grep for overlevelse. Eksempler er hvordan bygge le, grunnleggende fisketeknikker og miljøvitenskap. Barna vil også ha flere trygge lekeområder, der de kan være åpne om følelsene sine, eller bare leke og glemme det som har skjedd for en stund. Mange sier også at voksne må være ærlige med dem om hva som foregår når katastrofer oppstår, forteller hun. 

Vil stå på egne bein

Foto: Redd Barna/Hedinn Halldorsson
Sofia er 15 år, og har bidratt til den nye Redd Barna-rapporten. Hennes ønske er å stå på egne bein.

15 år gamle Sofia fra Estancia har vært med å gi Redd Barna råd. Hun sier blant annet - Nå trenger vi hjelp til å bygge oss opp igjen, og heve oss over denne tragedien. Vi trenger utdanning, så vi er klare for katastrofer som kan ramme landet vårt. Vi vil ikke bare ha penger og gaver, men vi trenger hjelp til å stå på egne bein igjen.

Arbeidet med gjenoppbygging innebærer blant annet at alle rammede lokalmiljøer er bedre forberedt om noe lignende skulle skje igjen. Det kan for eksempel handle om å investere i varslingssystemer som skolealarmer, et SMS-system eller dør-til-dør varsling som blir drevet av de som bor der. I tillegg må ulikheter og fattigdom, som gjør noen grupper ekstra sårbare i katastrofer, adresseres.

Barnas konkrete tiltak

Blant annet anbefaler

"WAF.Presentation.Web.WAFTagEDoc" does not implement interface WAFTagProvider.
at filippinske myndigheter:

Foto: Redd Barna/Hedinn Halldorsson
En av anbefalingene i rapporten sier at filippinske myndigheter nå også bør investere i sosiale tjenester. Her er køen til et av Redd Barnas helsesentere.
  • Utvikler et barnevennlig varslingssystem, som forklarer vanskelige ord som rasktstigende bølge, vindkast, omfang, og annen terminologi som kan være vanskelig for barn å forstå og forholde seg til.
     
  • Sørger for at evakueringssentre er barnevennlige, der alle barns, spesielt jenters, rett til privatliv opprettholdes.
     
  • Sørger for at alle barn i skolealder har mulighet til å være tilbake på skolebenken så fort som mulig etter en sånn katastrofe.
     
  • Også investerer i utvikling av sosiale tjenester, ikke bare infrastruktur, i gjenoppbyggingsperioden etter Haiyan.