Foto: Redd Barna/Philip Crabtree
I Oslo sentrum utenfor Stortinget står en rekke sterke bilder som viser angrep på skoler i forskjellige land i verden.

I konfliktområder verden over blir elever, lærere og skoler angrepet, ofte som en del av en kynisk, militær strategi fra de stridende partene. Konferansedeltakerne kommer fra land som er i konflikt, blant andre Irak, Nigeria, Sør-Sudan og Palestina, samt post-konfliktland som Sierra Leone og Liberia.

- Målrettede angrep på utdanning rammer hele generasjoner og berøver barn og unge muligheten til å nå sitt potensiale. I tillegg er de langsiktige samfunnskostnadene enorme, sier Tove R. Wang, generalsekretær i Redd Barna.

- Statene som er i Oslo på fredag for å vedta deklarasjonen om trygge skoler forplikter seg til konkrete tiltak for å bedre beskytte elever og utdanning i krig.

Angrep i 26 land

De siste årene har militære styrker og væpnede grupper okkupert skoler og universiteter i minst 26 land. Bruk av utdanningsinstitusjoner til militære formål har tragiske konsekvenser for elever og studenters læringssituasjon. I verste fall kan utdanningsinstitusjoner bli lovlige mål, noe som kan føre til en ødeleggelse av undervisningsbygg og angrep og drap på elever og lærere.

Deklarasjonen blir vedtatt i Oslo på fredag under en konferanse hvor utenriksminister Børge Brende er vertskap og forsvarsminister Ine Eriksen Søreide deltar. Norske myndigheter har ledet den internasjonale prosessen med å ferdigstille retningslinjene. Deklarasjonen er et resultat av initiativ tatt av Global Coalition to Protect Education from Attack (GCPEA) i 2012. I Norge har Redd Barna, SAIH, Flyktninghjelpen og Røde Kors vært blant pådriverne. I deklarasjonen forplikter statene seg blant annet til å bruke retningslinjene for å beskytte skoler og universiteter mot militær bruk, som er utviklet i samarbeid mellom et bredt sivilsamfunn og stater.

Malalas far deltar

Deklarasjonen inneholder også andre viktige forpliktelser, som å overvåke dødsfall som resultat av angrep på utdanning, hjelpe ofre og støtte humanitære programmer for å beskytte utdanning.

Retningslinjene gjelder for både statlige og ikke-statlige væpnede grupper og styrker.

En av deltagerne på konferansen er FNs spesialrådgiver for global utdanning, og nobelprisvinner Malala Yousafzais far, Ziauddin Yousafzai. Han har over lengre tid vært en sterk forkjemper for retten til utdanning og beskyttelse.

Les mer om skoler under angrep her >