Foto: Redd Barna/Mats Lignell
I følge UNESCO faller 60 millioner barn ut av skolen før de når 4.klasse. Og 130 millioner elever går på skolen uten å lære det mest grunnleggende. Her er to skolejenter i Afghanistan

Det er et velvoksent utdanningsteam i Redd Barna som gyver løs på en av verdens store utfordringer. Teamet teller nå sju personer, og er trolig det største fagmiljøet i Norge (ved siden av NORAD) som jobber med å gi verdens mest sårbare barn skole.

- Og den skolen skal være god, understreker Gerd-Hanne Fosen, som er nyansatt leder for utdanningsseksjonen i Redd Barna.
- Vi kan ikke leve med at barn går på skole uten å lære noe. Hvor mange norske foreldre ville funnet seg i at barna ikke kunne lese ett ord når de var ferdige med 3. klasse?

Stor innflytelse

Det er ingen liten oppgave Redd Barnas utdanningsteam har tatt fatt på: I følge UNESCOs siste globale rapport om utviklingen innen utdanning, faller 60 millioner barn ut av skolen før de når 4.klasse. Og 130 millioner elever går på skolen uten å lære det mest grunnleggende.

- Jeg hadde aldri funnet meg i at barnet mitt ikke lærte noe på skolen. Da kan det ikke være slik i utviklingsland heller. Alle barn er like mye verdt, og har et enormt potensiale som de må få lov å utvikle, sier Gerd-Hanne Fosen.

Internasjonale Redd Barna, som tidligere bestod av 29 nasjonale medlemsorganisasjoner, er blitt én organisasjon med én felles strategi. Generalsekretær Tove R. Wang og norske Redd Barna leder hele det internasjonale utdanningsarbeidet. Dette gir stor innflytelse som kan komme millioner av barn verden over til gode. Budsjettet for utdanningsbistand i Internasjonale Redd Barna er nesten like stort som hele det norske bistandsbudsjettet.

Avstandsforelsket

Foto: Redd Barna/Rebecca Jafari
Utdanningsteamet hos Redd Barna. Fra venstre: Gerd Hanne Fosen, Sylvi Bratten, Heidi Biseth, Tove R. Wang, Ketil Vaas, Sine Christensen og Kjersti Okkelmo.

Gerd-Hanne har i sine tidligere stillinger hatt en del kontakt med Redd Barna, og ble imponert over menneskene hun møtte. Hun røper at hun har vært «avstandsforelsket» i Redd Barna en stund på grunn av organisasjonens store engasjement for de aller fattigste og mest marginaliserte barna.

- Jeg fikk være med Redd Barna på feltbesøk for noen år tilbake i Zambia, og ble veldig imponert. Det var interessant å se hvordan organisasjonen både jobbet på grasrotnivå med foreldre og lokalsamfunn, og samtidig var en politisk viktig aktør på nasjonalt nivå. Fra det tidligere arbeidet mitt i Kunnskapsdepartementet har jeg også sett at Redd Barna er en tung internasjonal aktør.

Hva tror den nye lederen for seksjonen at hun kan bidra med i organisasjonen?
- Jeg håper jeg vil bidra med strategisk retning, smittende engasjement, nettverksbygging og selvsagt teambygging internt. Utdanning er jo det viktigste vi holder på med, og er grunnlaget for all utvikling. Samtidig er det er en rettighet hvert enkelt barn har.

Ingen quick fix

Foto: Redd Barna/Mats Lignell
Redd Barna vil at barn skal være trygge og trives på skolen, det er en forutsetning for å lære.

- Vi må presse fram en mer rettferdig fordeling av utdanningsgodet. Mange regjeringer investerer for eksempel mer pr barn i rike enn i fattige bydeler eller distrikter. Dette er på kanten til umoralsk. Derfor er det fantastisk at Redd Barna satser på å nå de mest marginaliserte barna overalt hvor vi jobber, og at vi samtidig jobber for å påvirke myndighetene til å gjøre noe med den grelle urettferdigheten. Hvis barn ikke lærer, har skolen sviktet sitt mandat.

Derfor er Gerd-Hanne glad for at Redd Barna nå utvikler et program som tar for seg læring og betingelser for læring i bred forstand.

- Vi skal videreutvikle vårt program som skal sikre et helhetlig godt læringsmiljø og gode læringsresultater. Det inkluderer blant annet lærerens kompetanse, deltakende undervisning, og samarbeid mellom skole og hjem. Redd Barna vil at barn skal være trygge og trives på skolen, det er en forutsetning for å lære.

- Det er innen quick fixes for utdanning – det krever langsiktig investering, og det er det verdt. Vi kan ikke skygge banen fordi om noe er komplekst og tar lang tid. Jeg våkner hver morgen med bildet av et barn som ikke går på skolen på netthinna – det motiverer.