Foto: Redd Barna/Kristin Sommerseth
Justisminister Knut Storberget, her under et tidligere Vennligst forstyrr!-arrangement, kommer for å svare på barns spørsmål om vold.

Kampanjen Vennligst forstyrr! har vart i to år, og har hatt som mål å få voksne til å bry seg og melde i fra om barn som har det vondt. Kampanjen har satt fokus på hvordan barn lever med vold, og hva som kan gjøres for å bedre deres livssituasjon. Kampanjen har hele tiden blitt forbundet med kunnskap og budskap som Redd Barna har om vold og overgrep mot barn, gjennom mange arrangementer og leveranser. Det siste store stuntet til Vennligst forstyrr! skjer denne helgen, med et folkemøte og festforestilling i Den Norske Opera & Ballett.

Barn utfordrer ministrene

Fredag 18. juni er det folkemøte og politisk debatt i operaen. Denne våren har Vennligst forstyrr! hatt dialogmøter med både voksne og barn. Tema har vært vold mot barn og bruk av fysisk straff i oppdragelsen og det å finne gode alternativer til dette. Barn som har deltatt på dialogmøter, vil nå spørre ut viktige ministre om hva de mener man skal gjøre for voldsutsatte barn. Justisminister Knut Storberget, kunnskapsminister Kristin Halvorsen og barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken kommer alle for å svare på barnas spørsmål. I tillegg kommer barneombud Reidar Hjermann og familieterapeut Øivind Aschjem for å være med i paneldebatten. Barna som stiller spørsmål kommer fra Hagen skole i Nittedal. Dessuten vil ungdommer fra barneombudets ungdomspanel også stille spørsmål. Debatten er lagt opp på en utradisjonell måte.

Foto: Redd Barna/Kristin Sommerseth
Camara Cristina Lundestad Joof er en av de unge skuespillerne som opptrer på festorestillingen.

Unge skuespillere

På lørdag 19. juni er det duket for festforestilling. Festforestillingen er et fargerikt teppe av teater, sang, dans, ord og toner. Med kulturell og kreativ kraft formidler barn og unge voksne et alvorlig tema med styrke og håp som grunntone. Temaet er vold mot barn, og de unge kunstnerne kommer med varierte uttrykk. Blant annet har fire unge skuespillere sammen med instruktør Shanti Brahmachari laget monologer basert på historier fra et hefte Vennligst forstyrr!-kampanjen lanserte ifjor høst. Heftet ”Spor fra virkeligheten” inneholder bearbeidete og anonymiserte historier fra barn og unge som har blitt utsatt for vold og overgrep fra sine nærmeste. Skuespillerne kaller seg ”Unge spor”, og har også laget en rap basert på en av historiene. I tillegg vil det både bli dans, videokunst, sang og mye mer i festforestillingen.

Foto: Illustrasjon
Kampanjen har også jobbet for å gjøre kjent nummeret til alarmsentralen til barn og unge.

Flere bekymringsmeldinger

Kampanjen Vennligst forstyrr! har hele tiden tatt sikte på å være en handlingskampanje. Målet har vært å få flere folk til å melde fra til barnevernet eller politi hvis de vet om barn som ikke har det bra. Nå har det kommet frem at antall bekymringsmeldinger til barnevernet har økt betraktelig i det siste. Vennligst forstyrr!-kampanjen har blitt nevnt som en av årsakene til at meldingene har økt, og har fått mye positiv oppmerksomhet. Nå avsluttes kampanjen, men arbeidet mot vold og overgrep mot barn fortsetter, og flere av elementene fra kampanjen skal videreføres. Redd Barna vil også fortsette med å ha et eget volds- og overgrepsteam, som jobber med å videreføre kampanjen og holde fokus på det viktige temaet.