Foto: reddesmaa.no
Utstillingen "Hvis klær kunne fortelle 2" har samlet inn klær, gjenstander og historier. Utstillingen fokuserer denne gangen på mødre som overgripere, minoritetsspråklige barn som blir utsatt for vold, og overgrep og den gode barndommen.

Kampanjen Vennligst forstyrr! som ble avsluttet i 2010, skulle øke åpenheten om vold og overgrep mot barn, og få voksne til å melde fra ved mistanke om vold, overgrep og omsorgssvikt. Som en forlengelse av kampanjen, arrangerer Redd Barna hvert år nasjonale forstyrringsuker. I uke 22 og 23, fra 27.mai til 9. juni, vil medlemmer og frivillige i Redd Barna bryte tausheten som hindrer voksne i å hjelpe utsatte barn. Dette gjør de blant annet gjennom ulike aksjoner, markeringer og leserbrev.

Utstilling og åpen mikrofon

Redd Barnas regionkontor i Midt-Norge står for flere arrangementer i Trondheim i løpet av forstyrringsukene. Det hele begynner mandag 27. mai, da åpner utstillingen «Hvis klær kunne fortelle 2» i Vår Frue Kirke. Flere tusen mennesker så den forrige utstillingen med små barneklær og gjenstander som har tilhørt barn utsatt for vold og overgrep. For at flest mulig skal få sett utstillingen, har reddesmå.no produsert en ny utstilling «Hvis klær kunne fortelle 2». Også denne gang har de samlet inn klær og historier for å dokumentere hva barn i Norge kan utsettes for. Utstillingen fokuserer denne gangen på mødre som overgripere, minoritetsspråklige barn som blir utsatt for vold og overgrep, og den gode barndommen.

Rett etter åpningen av utstillingen arrangerer Redd Barna i Trondheim et lunsjseminar om å melde fra om vold og overgrep mot barn. Samme kveld det åpen mikrofon i Vår Frue Kirke, ledet av Øivind Aschjem, familieterapeut og initiativtaker til utstillingen «Hvis klær kunne fortelle». Arrangementet heter «Ta vare på øyeblikket mitt». Torsdag 30.mai har Redd Barna et nytt arrangement i kirka, en messe for det forlatte barnet.

Foto: fra Sinna Mann
Filmen "Sinna Mann" handler om lille Boj, som har en voldelig far. Under forstyrringsukene viser Redd Barna i region Sør filmen på skoler, og stiller ut tegninger som barn har tegnet i forbindelse med tidligere filmvisninger.

Ber ordførerne bidra

På flere skoler i region Sør skal det gjennomføres undervisningsopplegg for barn og unge med animasjonsfilmen «Sinna Mann», som handler om en gutt som opplever vold i hjemmet. Tegninger fra tidligere opplegg med elever vil bli stilt ut blant annet i Målselv, Tromsø og Kristiansand. I region Nord har Fauske lokallag har invitert til fagseminar for kommunalt ansatte som jobber med barn og unge den 30. mai med tema «Vold i nære relasjoner», med innlegg fra blant annet Krisesenteret i Bodø og politi. I Oslo blir det barnerettighetsfrokost 29. mai med fokus på meldeplikten, hvor leger, tannleger og barnehagesektoren er representert. I tillegg samarbeider Oslo lokallag med et somalisk kvinnenettverk om et dialogmøte med lokalt barnevern. Ordførere i mange kommuner vil også høre fra frivillige i Redd Barna. Redd Barnas ordføreropprop oppfordrer alle ordførere i Norge til å sette vold og overgrep mot barn på dagsordenen, og styrke hjelpen til utsatte barn i sin kommune. Oppropet har blitt signert av mange ordførere, men hva har faktisk blitt gjort? Frivillige i Redd Barna vil ta kontakt med sin ordfører for å høre om tiltak har blitt satt i gang, eller for å be ordførere om å signere oppropet.

Har du lyst til å bli med på arrangementer, eller lurer du på hva som skjer i din region?

Ta kontakt med ditt nærmeste regionkontor.