Foto: Redd Barna/Kari Magnussen
Alle skriver lapper med problemer og løsninger i sine hjemland, og diskuterer hvordan de selv kan være med på å skape og bevare fred.

- Jeg vil stanse de som forbereder seg til krig, og snakke med dem slik at de stopper forberedelsene, sier Aung Naing Tun (15) fra Myanmar. Han setter opp en lapp med sitt budskap på en tavle, og gir mikrofonen videre til nestemann.

Barn og unge står på rekke og rad for å sette opp sine forslag til hvordan de kan bidra til fred. De kommer fra 12 ulike land som har sine erfaringer med krig og konflikt: Albania, Bosnia-Hercegovina, Colombia, Etiopia, Guatemala, Myanmar, Nepal, Nicaragua, Palestina, Sri Lanka, Uganda og Zimbabwe. Det er også norske ungdommer på seminaret. I fem dager er de samlet i Oslo for å dele tanker og ideer om hvordan de kan bidra til fredsbygging på ulike nivåer. På skolen, i familien, i lokalsamfunnet, hos nasjonale myndigheter og i FN.

Mange likheter

Foto: Redd Barna/Kari Magnussen
Aida, Odalys og Andres Felipe fra Colombia og Nicaragua er de yngste deltakerne på seminaret.

Redd Barna har jobbet med slike seminarer for unge fredsbyggere siden 2006. Først på nasjonalt nivå i fire land, senere på regionalt nivå i de ulike verdensdelene, og denne uka på globalt nivå. I 24 land har barn og unge deltatt i barneklubber og på seminarer for å bli bevisst på hva det er som hindrer fred, og hva de kan bidra med.

- Her blir jeg kjent med unge fra hele verden som jobber med fred i sine hjemland. Det er veldig interessant å høre om hvilke problemer de har og hvilke løsninger som passer til problemene. Jeg er litt overrasket over hvor mye som er likt, selv om vi kanskje har ulike løsninger. Det forteller Klejda Duro fra Albania, som er en av deltakerne på seminaret.

I hennes hjemland er blant annet egne råd innenfor skolene en viktig kanal for de unge å bli hørt gjennom. I Palestina jobber barneklubbene blant annet med å forhindre at jenter blir giftet bort i ung alder, og i de latinamerikanske landene jobber de mot vold i familier og i lokalsamfunnet.

Barns stemme må telle

Foto: Redd Barna/Kari Magnussen
Grafittikunst om fred som Redd Barna håper å få opp på en vegg i Oslo.

Målet med Redd Barnas arbeid på dette feltet er at alle land skal involvere unge i fredsbyggende prosesser. De har andre erfaringer og et annet perspektiv enn voksne, og deres deltagelse i fredsprosesser kan bidra til varig fred. FN vedtok i 2000 en resolusjon om kvinner, fred og sikkerhet som understreker hvor viktig det er at kvinner deltar i fredsprosesser.

- Vi trenger en lignende resolusjon for barn og unge. Ett av målene med dette seminaret er å samle deres synspunkter på barn og unge i fredsbygging, og overlevere dette til FN. På den måten kan unge bidra til en varig endring, slik at barn og unge inkluderes i strukturer og prosesser som handler om fredsbygging, sier seniorrådgiver i Redd Barna, Annette Giertsen.

På en egen fredsdialogfestival mandag kveld viste deltakerne sine tanker om fredsarbeid gjennom sang, teater, poesi, video, radio og grafittikunst. Onsdag 16. mai møter barn og unge voksne som jobber med barns rettigheter på globalt nivå. Her får de muligheten til å ta sine tanker og ideer et steg videre, og få råd til hvordan de kan fortsette fredsarbeidet i sine hjemland. Statssekretær i UD, Gry Larsen, og Kirsten Sandberg, Nordisk medlem av FNs barnekomité, er blant dem som møter deltakerne.