Foto: Redd Barna/Luzia Zoro
Når vi målet om å avskaffe ekstrem fattigdom, kan vi redde minst 1,8 millioner barns liv hvert eneste år.

Det er mulig å avskaffe ekstrem fattigdom i verden, heter det i rapporten "

"WAF.Presentation.Web.WAFTagEDoc" does not implement interface WAFTagProvider.
" som Redd Barna lanserer onsdag. For å nå dette tusenårsmålet, må gapet mellom fattig og rik reduseres, og regjeringer må styrke sitt styresett, slik at de blir i stand til å ta større ansvar for de fattigste og mest marginaliserte i sine land.

Samtidig som verdens ledere er samlet for å diskutere avskaffelse av ekstrem fattigdom i New York denne uken, viser Redd Barnas rapport at det faktisk er mulig å avskaffe viktige dimensjoner av ekstrem fattigdom i løpet av de neste 17 årene. En slik oppnåelse vil kunne redde minst 1,8 millioner barns liv hvert eneste år.

Ikke «business as usual»

Foto: Redd Barna/Louis Leeson
Vi kan sikre at alle barn fullfører grunnskolen innen 2030.

Redd Barnas rapport viser at vi innen 2030 kan sikre at ingen barn dør av sykdommer og tilstander som lett kan forhindres og behandles, alle barn fullfører grunnskolen og alle har tilgang til rent drikkevann og tilfredsstillende sanitærforhold. Men disse oppnåelsene vil ikke være mulig under et «business as usual» scenario.

Dersom dagens trender fortsetter, vil vi i 2030 fortsatt stå ovenfor en situasjon hvor 1,8 millioner barn årlig dør av årsaker som kan forhindres, nesten 400 millioner mennesker mangler tilgang til rent vann, og hele 1,4 milliarder mennesker mangler tilgang til tilfredsstillende sanitærforhold, noe som er langt unna målet om å komme i null.

- Kun ved å ta i betraktning reduksjoner i inntektsulikhet og forbedringer i styresett kan vi nå «null-målene» som diskuteres i FN. Det er tankevekkende at vi nå kan være generasjonen som avskaffer ekstrem fattigdom, men kun dersom verden er villig til å gjøre noe med inntektsulikhet, sier Tove R. Wang, Redd Barnas generalsekretær.

- Ikke gå i fellen

Foto: Redd Barna/Patricia Kapolyo
Politikere må tørre å ta opp ulikhet, mener Redd Barnas generalsekretær. Her er Jasmin i kjøkkenhagen. Hun er del av et prosjekt som sikrer arbeid og mattilgang for de fattigste i Bangladesh.

Wang mener dette krever at dagens politikere må vise vilje til å takle det vanskelige temaet ulikhet, et problem altfor mange politikere viker unna.

- Vi vet nå at selv med sterk økonomisk vekst så vil utviklingsland kun komme i mål på fattigdom dersom de samtidig reduserer inntektsulikheten og bedrer styresettet, sier hun.

Redd Barna oppfordrer lederne som møtes i New York denne uken til ikke å gå i fellen og ønske bort fattigdom uten samtidig å omfavne de tiltakene som er nødvendig for å gjøre et slikt ønske til en realitet.

- Forpliktelser om å avskaffe fattigdom uten medfølgende løfter om å takle inntektsulikhet vil ringe hult, og vil ikke ta oss dit vi ønsker å være innen 2030. sier Wang.