Foto: Bivrost Film&TV


Filmene
viser hvordan barn kan gjenkjenne seksuelle overgrep og hva de skal gjøre, og er en serie med fire tegnefilmer produsert av Bivrost Film, i samarbeid med Redd Barna og NRK Super.

Snakk med barn om overgrep

- Det er en ære at «Kroppen min eier jeg» har vunnet Gullruten for dette er viktige filmer for barn som tar dem på alvor, sier seksjonsleder i Redd Barna, Thale Skybak.

- Vi i Redd Barna er glade for at NRK Super og Bivrost Film har våget å snakke om overgrep direkte med barn. Gjennom filmene får barn viktig kunnskap om hva overgrep er, at det er ulovlig, og hvor de kan få hjelp. Når vi snakker om overgrep, forebygger vi, fortsetter hun.

Foto: Bivrost Film&TV

Redd Barna har også utviklet et veiledningshefte til filmene. Dette har 800 skoler over hele landet benyttet seg av. Her får voksne råd om hvordan de kan reflektere sammen med barn om dette temaet, og innholdet kan tilpasses eldre og yngre barn.

- Mange voksne føler seg usikre på hvordan de kan snakke med barn om seksuelle overgrep. Filmene og veiledningsheftet gjør det enklere å begynne å snakke om temaet, sier Thale Skybak.

Fått barn til å fortelle

Redd Barna har også eksempler på at filmene har fått barn til å dele vonde hemmeligheter:

- Filmene har ført til at barn som er utsatt for overgrep har sagt ifra. Da filmene ble vist på NRK Super, økte antall innringinger til alarmtelefonen for barn og unge, og lærere har gitt tilbakemeldinger om at barn har fortalt om overgrep etter å ha sett filmene, forteller Skybak i Redd Barna.

Foto: Bivrost Film&TV

Temaet i filmene og undervisningsopplegget har blitt ønsket velkommen i klasserom og hos helsesøstre. Flere skoler meldte om at elever selv tok kontakt og ønsket kunnskap, og at foreldre tok opp med klasselærere at de ønsket å få temaet inn på timeplanen.
 
Helsesøster på Saltvern Skole i Bodø Kommune, May Elin Holand, merket også at filmene hadde effekt: - Da NRK Super hadde temadager, kom det elever og banket på døren min. De var engasjerte, og sa at de ville lære mer om kropp og seksualitet. Vi tok det opp med ledelsen, og lærere på 2.-3. trinn gjennomførte opplegget i sine klasser med meg tilstede. Vi fulgte opplegget fra veiledningsheftet, viste to filmer og hadde diskusjon ut ifra de foreslåtte spørsmålene. Elevene var veldig engasjerte og hadde masse fine svar, sier hun.