Foto: Redd Barna/Mats Lignell
Situasjonen for barn i Afghanistan er på mange måter bedre enn den var for 10 år siden. Barnedødeligheten er halvert, fra en av fire 2001 til en av ti barn i 2010. 8 millioner barn er skrevet inn i skolen, hvor tre millioner jenter

– Situasjonen for barn i Afghanistan er på mange måter bedre enn den var for 10 år siden. Barnedødeligheten er halvert, fra en av fire 2001 til en av ti barn i 2010. 8 millioner barn er skrevet inn i skolen, hvor tre millioner jenter, sier Redd Barnas generalsekretær, Tove R. Wang.

Norad-evalueringen viser at den norske bistanden til Afghanistan har bidratt til oppbygging av blant annet grunnutdanning og politi, men korrupsjon og ufred gjør det vanskelig å gjennomføre bistanden og måle resultater.

Redd Barna opplever at det er svært utfordrende å arbeide i Afghanistan i forhold til korrupsjon og sikkerhet, men er stolte over alt som er oppnådd innen utdanning og helse. 

– Det er mulig å få til mye for barn i Afghanistan. Debatten om at bistanden ikke virker slår ut i feil retning. Det er vanskelig å drive bistand i Afghanistan, men hvis pengene stanser opp vil dette føre til store problemer og negativ utvikling for blant annet landets helsetjeneste og skoletilbud, sier Wang.

Redd Barna har en unik adgang til landsbyer, samfunn og kulturer og løser utviklingsoppgaver på distrikts- og landsbynivå, gjennom samarbeid med eldreråd, barnekomiteer, med flere. Men utfordringene er fortsatt mange. Afghanistan fortsatt er ett av de verste stedene i verden å være barn og 4 millioner barn står uten tilgang på skole, de fleste er jenter. Nettopp derfor er det viktig å fortsette arbeidet.

Foto: Redd Barna/Mats Lignell
Redd Barna ønsker at fokuset på barn i bistanden til Afghanistan må øke. Bildet viser fire jenter som deltar på Redd BarnaS jordmorskole i Jawjan-provinsen. Siden 2004 har skolen utdannet fire kull med til sammen 112 jordmødre i hele provinsen.

Fokuset på barn i bistanden må øke

– Redd Barna ønsker at fokuset på barn i bistanden til Afghanistan må øke. Barn utgjør mer enn halvparten av den afghanske befolkningen, og deres behov må dekkes. En nedgang i bistanden kan lede til at en positiv trend snur, for Afghanistan har opplevd noen lyspunkter de siste årene, sier Wang.

Hun påpeker at bistanden må fokusere på grunnleggende tjenester.

– Det viktigste av alt er at barn og unge får utdanning og beskyttelse. Penger må bevilges basert på behov. Redd Barna mener at midler burde fordeles til de mest sårbare afghanerne, og ikke bli tildelt basert på militære, politiske eller strategiske interesser, sier generalsekretær i Redd Barna, Tove R. Wang.

Utenriksdepartementet arbeider med en ny avtale med Afghanistan. Den skal sikre det fattige landet minst 750 millioner kroner i årlig norsk bistand.

Redd Barna har arbeidet i Afghanistan siden 1976 og har over 700 ansatte i 9 provinser. I 2011 nådde vi 700 000 barn direkte, i tillegg til 6 millioner av befolkningen indirekte. Vi samarbeider blant annet med myndigheter og religiøse grupper for å fremme barns rettigheter.