Foto: Ellinor Gitlesen/Grete Vandvik
På rettighetsworkshopen laget deltakerne hver sin "jeg-blomst". Alle fylte sin blomst med farger og ord som beskriver dem selv slik de ønsker.

Rapporten «Vi har også en stemme» er skrevet av Ellinor Gitlesen fra Norsk Forbund for Utviklingshemmede og Grete Vandvik fra Redd Barna. Redd Barna og Norsk Forbund for Utviklingshemmede samlet 13 barn og unge med utviklingshemning til en rettighetsworkshop 20. og 21. januar i år. Workshopen ble holdt for å innhente og løfte frem disse barnas erfaringer og synspunkter på hvordan deres rettigheter blir oppfylt.

- Barn og unge med utviklingshemning sitter på erfaringer og synspunkter som er verdifulle og viktige å lytte til, for å kunne skape et samfunn som inkluderer og ivaretar dem på en god måte. Dette var aller første gang Redd Barna gjennomførte en slik rettighetsworkshop med barn og unge med utviklingshemninger. Men det blir definitivt ikke siste gang. Det viktigste for oss, vil alltid være at de barna som medvirker i våre prosjekter skal føle seg ivaretatt og oppleve at de er med på noe meningsfullt, sier Grete.

Føler seg annerledes og undervurdert

«Det er dumt når noen kaller meg dust, raring og dummen.»
«Alle skal ha det bra. At ingen skal bli såra og sånt.»
«Man skal ikke bli erta.»
«Jeg vil kunne bestemme over meg selv, og ikke bare være søt.»

Foto: Ellinor Gitlesen/Grete Vandvik
Barna og ungdommene som er med på rapporten "Vi har også en stemme" synes det var viktig og gøy å få uttrykke det de mener gjennom tegning og ord.

Deltakerne på workshopen fortalte at de stort sett får bli med på aktiviteter og spennende ting som alle andre. De fortalte om idrettsaktiviteter, om aktiviteter hvor de drev med sang og musikk, og om håndarbeid. Samtidig fortalte de om opplevelser hvor de følte seg annerledes og ikke like mye verdt. Dette kunne for eksempel være når andre barn på skolen kommer med sårende kommentarer, erter eller mobber. Man kan bli veldig lei seg av slike opplevelser og få negative tanker.

Deltakerne fortalte at det noen ganger også kan være sårende når menneskene rundt en undervurderer og stakkarsliggjører en. Man føler seg ikke alltid like mye verdt når en blir snakket ned til, dullet med og kalt søt.

Deltakerne fortalte at de opplever seg like mye verdt når de blir møtt med respekt fra andre barn og voksne, og når de får hjelp når de trenger det. Det var også viktig for dem å kunne ha et privatliv og få være selvstendige.

Les rapporten «Vi har også en stemme» her.

Vil bli tatt på alvor

«Vi må bli hørt på og tatt alvorlig.»
«Jeg tenker på følelser når jeg skal legge meg.»
 «Jeg vil så gjerne komme på TV og si det jeg mener.»

Foto: Ellinor Gitlesen/Grete Vandvik
Delatkerne sa at de kjenner seg trygge sammen med venner og familie, som man kan holde i hånden og klemme. Deltakerne fortalte at det å være nær og være god mot hverandre var viktig for dem.

Deltakerne var opptatt av å bli hørt i saker som angår dem selv, og de følte ikke alltid at de ble tatt på alvor. De fortalte om voksne som er slitne og travle, og de fortalte om voksne som ikke ordentlig lyttet til dem. Man føler seg av og til alene med tankene, ideene, drømmene, redslene og følelsene sine.

Vil ha hjelp – men ikke for mye hjelp

«Det er ekstra viktig å være glad. Og å ha det bra på skolen.»
«Hvis du er utviklingshemma og trenger hjelp, hvis mammaen din er sliten og du trenger avlastning for eksempel. Da er det ikke sikkert at kommunen gir deg et ordentlig tilbud. Du kan få et dårlig tilbud. Det synes jeg er dumt.»

Det var viktig for deltakerne å kunne få hjelp når de trenger det, både på skolen og på fritiden. Dersom det er noe en ikke klarer selv, er det fint når andre kan hjelpe – så lenge man ikke får alt for masse hjelp. Man greier jo mange ting selv, og noen ganger kan det bli for mye hjelp også. Flere av deltakerne fortalte at de syntes det var viktig at de selv fikk bestemme over hvor mye hjelp de skulle få. De fortalte også at det er viktig for dem at lærerne hører på dem når de trenger hjelp enten med fagene, praktiske ting eller å håndtere vanskelige situasjoner på skolen.

Det kan være slitsomt hvis man føler at man må kjempe mot kommunen fordi man føler seg urettferdig behandlet og ikke får et godt nok tilbud. Deltakerne var også opptatt av at de voksne i familien skulle være glade og ikke så slitne.

Håper rapporten blir lest av mange

Redd Barna og Norsk Forbund for Utviklingshemmede ønsker at denne rapporten blir lest av alle som har makt og innflytelse over hverdagen til barn og unge med utviklingshemninger, enten det er lærere eller helsepersonell, politikere, organisasjoner, eller foreldre.

Foto: Redd Barna/Kristin Sommerseth
Ordfører Marianne Borgen kom på lanseringen av rapporten, og lovte å sørge for at flest mulig i Oslo kommune får rapporten "Vi har også en stemme".

Under lanseringen av rapporten kom flere av ungdommene som var med på workshopen, og flere av dem sto på scenen og snakket til de mange som var tilstede på lanseringen. Janne Raanes, leder for Norgesprogrammet i Redd Barna, sa at vi må jobbe for å få frem hvordan det står til med alle barn.

- Det er lite fokus på rettighetene til ungdom med utviklingshemninger. Mest av alt så snakker vi om enkeltpersoner. Dere er opptatt av akkurat det samme som ungdom på deres alder. Det har vi nå fått en påminnelse om, sier Raanes.
Hun kom også med en klar oppfordring til alle voksne som er i kontakt med barn og unge med utviklingshemning: - Dere må rydde tid til å se mennesket dere har foran dere.

Lederen for Norsk Forbund for Utviklingshemmede, Jens Petter Gitlesen, synes det er viktig at denne workshopen har blitt gjennomført, og at det nå finnes en rapport hvor stemmene til barn og unge med utviklingshemning kommer frem.
- Barn med utviklingshemning kan bli utsatt for en dobbelt urettferdighet. Først glemmes de fordi de er barn, og så glemmes de igjen fordi de er utviklingshemmede, sier Gitlesen.

Ordfører i Oslo, Marianne Borgen, var også tilstede på lanseringen.
- Jeg håper denne viktige rapporten blir lest av veldig mange, både ansatte i barnehager, skoler og politikere. Jeg skal sørge for at flest mulig i Oslo får denne rapporten. Alle i samfunnet trenger trygghet, tilhørighet, å føle seg verdsatt og få muligheten til å delta, sier Borgen.