Foto: Redd Barna/Robert McKechnie
Emma er mamma i et land i verdenstoppen. Australia ligger på 9. plass i årets tilstandsrapport.

Ingen har det så tøft som mødre og barn når konflikt og katastrofe rammer sårbare stater. Kvinner og barn har mye større risiko for å dø enn menn i en krisesituasjon, viser 

"WAF.Presentation.Web.WAFTagEDoc" does not implement interface WAFTagProvider.
 som lanseres i dag. I DR Kongo har selv soldatene i den væpnete konflikten større sjanse for å overleve enn deres koner og barn. Når naturkatastrofer rammer, enten det er tyfon eller tørke, har kvinner og barn generelt 14 ganger større risiko for å dø enn menn.    

Mangedobbel urettferdighet

- At det er en sammenheng mellom land i konflikt og krise og høye dødelighetstall er ingen overraskelse. Dette er kvinner og barn som rammes av mangedobbel urettferdighet. Ikke under noen omstendighet skal vi akseptere at kvinner og barn dør av årsaker som kan forhindres, sier Tove R. Wang, generalsekretær i Redd Barna.

Foto: Redd Barna
Hvert år dør mødre og barn helt unødig av årsaker som kan forebygges. I DR Kongo, der denne jenta vokser opp, er det ekstra sårbart å være mamma og liten.

Konflikt og naturkatastrofer fører ofte til humanitær krise, og når krisen inntreffer er mødrene mest utsatt. Rapporten viser hvordan kvinner utsettes for ekstra påkjenninger, samtidig som de forsøker å ta ansvar for seg og sine familier. Mangel på offentlige tjenester, spesielt innenfor helsesektoren, er en viktig årsak til at tusenvis av kvinner og barn dør daglig av årsaker som kunne vært forhindret.

Nederst på rangeringen ligger ti afrikanske land, alle såkalte sårbare stater, rammet av svak styring, fattigdom og ofte konflikt. Syv av disse landene har ligget nederst på rangeringen siden den første gang ble lansert i 2000. Seks av dem har en konfliktfylt historie og nesten alle er blitt rammet av naturkatastrofer flere ganger i den samme perioden. 

Dødsfall som kan unngås

Rapporten gir flere anbefalinger til det internasjonale samfunnet, til nasjonale myndigheter og til giverland. Blant de viktigste er å sikre at enhver mor og nyfødt som bor i katastroferammede områder har tilgang til helsetjenester av god kvalitet. Det må investeres i kvinner og jenter og sikre beskyttelse av dem, inkludert jenters tilgang til utdannelse.

- Hvert eneste år dør mødre og barn helt unødig av årsaker som kan forebygges. Vi trenger raskt å sørge for bedre helsetjenester til kvinner i land der myndighetene selv ikke evner å gjøre dette og der det er stor grad av konflikt og usikkerhet. Alle barn har rett til å overleve, uansett hvor de blir født. Mange av disse dødsfallene kan unngås med gode planer og investeringer før, under og etter en krise, sier Wang.

Viser utvikling over flere år

Foto: Redd Barna/Mai Simonsen
Elise Christensen skal føde i Norge, verdens nest beste land å være mamma i.

Morsindeksen måler hvordan det er å være mor etter fem indikatorer knyttet til mødre- og barnedødelighet, utdanning, økonomi og politisk deltakelse. Den viser at innvestering innenfor helse og utdanning kan gi fremgang til tross for krise. I Afghanistan og Etiopia har myndighetenes innsats bidratt til en reduksjon i mødredødelighet med nesten to tredeler siden 2000. Nepal er et annet land som viser fremgang.

Rangeringen viser også at noen vestlige land gjør det dårligere enn før. Et eksempel er USA, som ligger på 31. plass på rangeringen, der kvinner har 50 prosent større risiko for å dø av svangerskapsrelaterte årsaker i dag enn for 15 år siden. Det betyr at de har samme risiko for å dø som mødre i Iran og Romania. 

Les mer om hvordan katastrofer er farligst for mammaer, eller se rapporten her med historier fra blant annet Filippinene, Syria, DR Kongo og USA her: