Livets første dag er også den farligste, både for de nyfødte og deres mødre. De dystre tallene i Redd Barna-rapporten 

"WAF.Presentation.Web.WAFTagEDoc" does not implement interface WAFTagProvider.
viser at 40 millioner kvinner føder hvert år uten kvalifisert fødselshjelp. To millioner av disse føder hele alene. 800 kvinner dør daglig som en konsekvens av graviditet eller fødsel.

Klokken 08.47 på 1. mai i år blir en liten gutt født i bydelen Kroo Bay i Freetown, hovedstaden i Sierra Leone. I dette landet risikerer 17 av 1000 nyfødte barn å dø den dagen de blir født. Denne gangen går det bra, kan den lykkelige moren Fatmata konstatere. Takket være en helsereform i landet i 2010 peker utviklingen i riktig retning for det fattige landet.

Se film om gutten fra Sierra Leone her:

 Satset for lite

- Ingen mødre skal behøve å risikere sitt eget eller barnets liv ved å føde uten kvalifisert fødselshjelp, og dette er et brudd mot både kvinner og barns grunnleggende rettigheter. Det har vært satset altfor lite på nyfødthelse og tilgang til integrerte helsetjenester for mor og barn. Dette gjelder både internasjonalt og i Norges ellers gode innsats for barns helse, sier Tove R. Wang, Redd Barnas generalsekretær.

Rapporten viser at verden har gjort store fremskritt når det gjelder å forebygge dødeligheten blant mødre og deres nyfødte. Fra 1990 til 2011 sank dødeligheten for barn under fem år fra 11,6 til 6,9 millioner.

- Men andelen nyfødte som dør har steget fra 37 til 43 % siden 1990 og vi ser for liten fremgang i land med høy barnedødelighet, sier Wang. Rapporten peker på at for lite er blitt gjort for å hindre at nyfødte dør fordi man ikke har trodd at det var mulig å redde deres liv i de fattigste landene. Nyere kunnskap viser at dette ikke er riktig. De tre største årsakene til dødelighet blant nyfødte og deres mødre er komplikasjoner ved fødsel, premature fødsler og infeksjoner.

Foto: Redd Barna/ Inge Lie
- Jeg hadde mange spørsmål, men ingen å snakke med. Jeg var redd for at barnet mitt ikke skulle overleve. Jeg var redd for hva som skulle skje med meg under fødselen, forteller Isatu Kamara (15) fra Freetown i Sierra Leone til generalsekretær Tove R. Wang.

Kan redusere tallet

- Med enkle tiltak, sterkere helsesystemer og kvalifiserte helsearbeidere viser rapporten at vi kan redusere antall nyfødte som dør med så mye som 75 %, sier Tove R. Wang. Redd Barna støtter FN-kommisjonen for livsviktige medisiner til kvinner og barn som Norges statsminister Jens Stoltenberg har ledet. I rapporten pekes det på fire medisiner og utstyr, blant annet antibiotika-injeksjon og lungemodningssprøyter, som svært viktig for å redusere dødsfallene.

- Det er viktig at alle får tilgang til nødvendige medisiner og utstyr. Men for at disse produktene skal ha effekt og kommisjonens arbeid lykkes så trenger vi mange flere helsearbeidere som kan gi medisiner og bruke utstyret. Helsetjenester for mødre og barn må være tilgjengelig og gratis for alle, sier Tove R. Wang.

Det er barn i verdens fattigste land som har størst risiko for å dø. I rapporten publiseres for aller første gang en indeks over barnedødelighet på første dag, første måned og første fem år av et barns liv. Det er Somalia som topper listen, tett fulgt av andre afrikanske land sør for Sahara. Det er her fremgangen er minst. Til tross for at det er mulig å gjøre noe med situasjonen er risikoen for å dø som nyfødt syv ganger høyere enn i rike land.

Foto: Redd Barna
Redd Barna mener regjeringen må satse mer på helsearbeidere for å forhindre at mødre og barn i fattige land dør. Les mer og se film her >

Underskriftskampanje

Samtidig med at rapporten kommer ut i dag lanserer Redd Barna informasjons- og underskrifts-kampanjen 9 måneder igjen. Navnet spiller på graviditet som et spørsmål om liv eller død. Redd Barna vil minne politikerne på hva de har forpliktet seg til i stortingsmeldingen om global helse. Underskriftene blir overlevert etter valget med en oppfordring til den nye kommende regjeringen om å spille en internasjonal lederrolle for kvinners og barns helse, og prioriterer helsearbeidere i både statsbudsjettet og regjeringserklæringen.

Ved å gi din signatur kan du bli med og påvirke politikerne til å gi mer penger og oppmerksomhet til kvinner og barn i en sårbar fase av livet. Skriv under her >

Last ned rapporten

"WAF.Presentation.Web.WAFTagEDoc" does not implement interface WAFTagProvider.
 her.