Foto: Redd Barna/Anne Brude
Moren Booge fødte denne fem dager gamle babyen på fødestua, etter råd fra en av Redd Barnas frivillige.

Gravde kvinner i Nepal føder som regel hjemme. Kun 20 prosent føder barn under tilsyn av helsepersonell – på fødestue eller sykehus. Om fødselen er overvåket av kvalifisert personell betyr i mange tilfeller liv eller død for de nyfødte barna. Helsepersonell overvåker hygiene- og helsesituasjonen for både mødre og barn, og gjenkjenner symptomer når noe er galt. Slik får kvinner og barn behandling når det trengs, og færre barn dør av komplikasjoner. I Bardiya-distriktet har antallet kvinner som føder hjemme gått ned fra 70 prosent til 40 prosent etter ett år med Redd Barnas pilotprosjekt.

Foto: Redd Barna/Anne Brude
Gravide Balereni får opplæring av en av Redd Barnas frivillige som har med en plansje med bilder.

Nettverk av frivillige

Myndighetene i Bardiya-distriktet bygger fødestuer og helseklinikker. De samarbeider med Redd Barna for å gjøre helsetilbudene kjent blant kvinner i området. – Vi har opprettet et nettverk av frivillige kvinner, forteller Sanjana Shrestha på Redd Barnas Kathmandu-kontor. – Vi betaler utdannelsen deres, og lærer dem opp i helsespørsmål som ernæring, hygiene, svangerskap og fødsel. De frivillige kvinnene reiser så rundt og snakker med gravide kvinner og nybakte mødre, sier Shrestha. Slik går kunnskapen videre, fra kvinne til kvinne.

Hver av de frivillige kvinnene har ansvar for ett bestemt område. De går, eller kjører moped, og besøker gravide og mødre jevnlig. De har med plansjer med bilder, og forklarer ved hjelp av denne blant annet hvordan gravide bør spise og drikke, at kvinnene bør dra på fødestua eller sykehuset for å føde, og at barna bør ammes i stedet for å få morsmelkerstatning.

Foto: Redd Barna/Anne Brude
Noen av de frivillige. De får betalt utdannelse og læres opp i helsespørsmål som ernæring, hygiene, svangerskap og fødsel.

Utdannelsesnivået for kvinner i Nepal er lavt, blant annet på grunn av borgerkrigen som raste i mange år. Den gjorde det risikabelt å gå på skolen, da det ofte var trefninger mellom myndighetene og geriljaen som gjorde skoleveien utrygg. Lærere mistet livet, og skolene ble i mange tilfeller brukt til militære formål. Derfor er kunnskapen lav om hygiene, ernæring og helse, og mange barn dør unødvendig i Nepal, som i mange andre land. Kvinnene som frivillig gjør en innsats for Redd Barna og for barna i Bardiya-distriktet mangler selv ofte skolegang. Med utdanningen de får gjennom Redd Barna får de økt tro på seg selv, og får viktig kunnskap som de deler med andre kvinner. Slik reddes barns liv!