– Skolesituasjonen i Laos er i endring til det bedre. Kun få år tilbake opplevde vi store problemer med å få foreldre til å skrive barna sine inn i skolen, dette gjaldt særlig for jenter. Nå er situasjonen en helt annen. Et økende antall foreldre velger å skrive barna sine inn i skolen. Men problemet eksisterer fortsatt og vi må jobbe videre med barn som dropper ut etter første eller andre klasse, sier herr Thongphanh, som er visepresident for utdanningsmyndighetene i distriktet Pak Xeng.

Foto: Redd Barna
37 prosent av barn i Laos fullfører ikke grunnskolen. Mange av barna dropper ut fordi de ikke snakker laotisk.

Han forteller at lokale myndigheter har satt i gang prosjekter med spesielt fokus på etniske områder og grupper. Prosjektet går blant annet ut på å utdanne førskolelærere fra landsbyene i området for å sikre at elevene i sitt første møte med skolen kan kommunisere med læreren og ikke minst lære tilstrekklig laotisk til at de forstår læreren når de begynner i første klasse. Dette skal føre til at antall barn som dropper ut av skolen går ned. 

Mange barrierer

Foto: Redd Barna
Miss Pattana er forskolelærer. Lokalsamfunnet gav henne i oppgave å starte en førskole i hjembyen hennes i Luang Prabang-provinsen.

For fire år siden var skolen Had Houay i Laos lik mange andre skoler i Laos. Mange barn ble ikke skrevet inn i skolen før de fylte fem, seks år gamle. De fleste av barna tilhørte minoritetsgruppen som snakker khmu-språket. På lik linje med andre som snakker khmu i lokalsamfunnet, opplevde barn vanskeligheter allerede i første klasse. Ikke bare skulle barna tilpasse seg det formelle skolesystemet, men samtidig måtte de plutselig lære seg det offisielle språket i Laos. Det var mange barrierer for komme i gang på skolen.

Men ved hjelp av støtte fra Redd Barna, har lokale utdanningsmyndigheter valgt ut personer som har fått i oppgave ta kurs for å følge opp barn som sliter på en bedre måte enn tidligere.

– Vi lærer å skrive på førskolen, vet du, sier barna når de forteller om hva de holder på med.

Førskolelærerene bruker blant annet gjenkjennelsesteknikker hvor barna skal kopiere ord og setninger. 

Gir gode resultater

Foto: Redd Barna
Førskolelærere gir barn opplæring i laotisk før de begynner i førsteklasse. Målet er å få flere barn inn i skolen og få ned antall barn som dropper ut.

Miss Pattana er forskolelærer. Lokalsamfunnet gav henne i oppgave å starte en førskole i hjembyen hennes i Luang Prabang provinsen. Samtidig som hun startet førskolen fikk skolen også innlagt rent vann og toaletter.  

Redd Barna bygget førskolen som stod ferdig i 2006. Nå arbeider Adjaan Pattana her som førskolelærer. Hun underviser barna i lesing, regning og skriving.

– Støtten barna får tilbud om før skolestart er helt unik og gir gode resultater. Det gjør at barna lærer språket før de begynner på skolen. Dette bidrar til å redusere sannsynligheten for at barna slutter på skolen før de er ferdige. Førskolen ligger vegg i vegg med skolen fra første til sjette klasse. Dette gjør at barna integreres fra første dag, forteller Adjaan.

I et klasserom fullt med førsteklassinger forteller de fleste av barna at de gikk på førskolen i fjor. Førskolen gir barna mulighet til å bli kjent og trygg i et mindre formelt miljø før skolestart. 

– Jeg liker å lære å skrive, men det er vanskelig, så jeg må konsentrere meg, sier seks år gamle Bou.

Laos er blant de fattigste land i verden

Over halvparten av befolkningen lever under fattigdomsgrensa, og hele 27 prosent av befolkningen på 6,99 millioner i ekstrem fattigdom. Ernæringssituasjonen i landet er også prekær. 40 prosent av alle barn i Laos er underernært.

Redd Barna i Laos siden 1997. Vi arbeider sammen med flere partnere for å styrke barns rettigheter og deres muligheter til skolegang og frihet fra barnearbeid. Redd Barnas arbeid i Laos bidrar til å sikre barn tilgang til utdanning, gir beskyttelse mot vold og overgrep og styrker implementeringen og overvåkingen av barns rettigheter. Informasjonsarbeid mot hiv/aids er inkludert i dise prosjektene. Barns deltakelse er også et viktig element i gjennomføringen av våre prosjekter. På overordnet nivå jobber vi med å styrke og overvåke hvordan Barnekonvensjonen blir respektert i landet.