Foto: Redd Barna
Margreth Olin har regissert filmen "De andre", som har førpremiere i Oslo på lørdag.

Speranza film og Norsk filmdistribusjon inviterer i samarbeid med Redd Barna til førpremiere av "De andre" på lørdag. Regissør Margreth Olin vil presentere filmen. Janne Raanes, leder av Redd Barnas Norgesprogram vil holde en appell.

Dette blir den aller første offisielle visningen av filmen, som har kinopremiere over hele landet 26. oktober. Det vil være musikalsk innslag fra den plateaktuelle Rebekka Karijord,som har skrevet orginalmusikk til filmen. Etter filmvisningen stiller Admiral P med musikalsk innslag.

Om filmen

I 2009 innførte den norske regjeringen flere tiltak for å begrense innvandringen. Ett av tiltakene var å gi enslige asylsøkende barn midlertidige oppholdstillatelser. De skal returneres til opprinnelseslandet når de fyller 18 år. I Norge har barnevernet omsorgsansvaret for barn uten nære omsorgspersoner. Dette gjelder ikke for enslige asylsøkende barn mellom 15 og 18 år.

I filmen "De andre" blir vi kjent med Goli fra Kurdistan. Han ble deportert fra Norge dagen etter at han fylte 18 år, og vi følger ham når han legger ut på ny flukt. Vi blir også kjent med brødrene Hassan og Husein fra Afghanistan. Husein ble fysisk lam av frykt da de fikk avslag i Norge. Vi er også med da Khalid mottar sitt endelige svar fra Utlendingsnemnda UNE på 18-årsdagen.

Velkommen til morgendagens førpremiere på filmen "De andre".

Dokumentasjon på rettighetsbrudd

Helt siden tiltaket om å gi enslige mindreårige asylsøkere begrenset oppholdstillatelse ble fremmet som et innstramningstiltak i 2008, har Redd Barna vært svært kritisk til gjennomføringen av dette.

Redd Barna har ved flere anledninger bedt om at utlendingsforskriften endres slik at man ikke lenger kan gi begrensede tillatelser til enslige mindreårige fordi dette har vist seg å være en ordning som klart er i strid med hensynet til barnets beste og som har påført unge mennesker unødige og alvorlige lidelser.

Livet på vent

Ungdom som har fått denne formen for vedtak beskriver for Redd Barna hvordan det er å leve i uforutsigbarhet og det å ha livet på vent går ut over blant annet skole, sosialt liv og psykisk helse. De føler seg hjelpesløse, de er redde, de er deprimerte, de er sinte og de har selvmordsskader.

"De andre" er en unik dokumentasjon av situasjonen for noen av de ungdommene som lever med denne form for begrenset oppholdstillatelse. Det er første gangen vi får høre deres stemmer.

Redd Barna har samarbeidet med Margreth Olin i hennes arbeid med "De andre". Filmen stiller også spørsmål ved hvilken ivaretakelse og omsorg Norge gir barn som er alene på flukt.

Foto: Norsk Filmdistribusjon
Redd Barna har i flere år jobbet for at barnevernet skal overta omsorgsansvaret for alle barn og dermed sikre enslige mindreårige asylsøkere mellom 15-18 år økt rettssikkerhet og omsorgstiltak regulert etter "Lov om barneverntjenester".

Asylbarn er også barn

Redd Barna har i flere år jobbet for at barnevernet skal overta omsorgsansvaret for alle barn og dermed sikre enslige mindreårige asylsøkere mellom 15-18 år økt rettssikkerhet og omsorgstiltak regulert etter "Lov om barneverntjenester".

Under utlendingsmyndighetenes ansvar får disse barna et systematisk dårligere omsorgstilbud enn barn som er under barnevernets omsorg. "Lov om barneverntjenester" gir barna et sterkere vern. Blant annet stilles det høyere krav til materiell standard på bo- og omsorgstilbudet, personaltetthet og barnefaglig kompetanse.

Redd Barna mener denne gruppen barn diskrimineres når de ikke får de samme rettighetene til omsorg som andre barn. FNs barnekomite har også kritisert Norge for denne ordningen og ber Norge om å overføre omsorgsansvaret for enslige mindreårige asylsøkere over 15 år til barnevernet.

"De andre" er en film om ungdom som har mer livserfaring enn de fleste av oss, det er en film om hvem som kommer hit, hvorfor de kommer, hvordan de kommer seg hit. Og hvordan de opplever det å bli sendt tilbake. Det er en opplysende film som kan avlive noen myter. Og som viser at vi må ivareta enslige mindreårige som søker asyl i Norge for det de er – først og fremst barn.

Følg "De andre" på Facebook her >

Foto: Norsk Filmdistribusjon
Velkommen til gratis førpremiere på Margreth Olins film om enslige mindreårige asylsøkere, "De andre", lørdag 13. oktober klokken 19.00 på Sentrum Scene i Oslo. Dørene åpner klokken 18.00.