Foto: Redd Barna / Elin Toft
Mange barn emigrerte fra Zimbabwe til Sør-Afrika for å finne et bedre liv. Isabel (12) var en av dem.

Onsdag 31. juli går befolkningen i Zimbabwe til valg på ny president. Tilsvarende valg i 2008 utløste voldshandlinger som fikk store negative konsekvenser for mange av barna i landet.

– Vold mot lærere, som også jobbet som valgpersonell, ødela skolegangen til mange av barna i landet. Da skolene omsider åpnet etter valget var mange av lærerne forsvunnet, forteller Sophie Hamandishe fra Redd Barna i Zimbabwe, som var til stede under valget i 2008.

Fra å være et foregangsland, der hele 70,5 prosent av syvendeklassinger besto eksamen, ble antallet nesten halvert i 2010, til 37,5 prosent. Ved flere skoler besto ingen av avgangselevene eksamen.

Redd Barna oppfordrer nå alle parter i Zimbabwe til å bidra til at valget går fredelig for seg.

– Vi oppfordrer nå alle parter til å sørge for at valget gjennomføres på en måte som bidrar til sikkerheten for barn, sier Anne Pedersen som er regionleder i Redd Barna.

Fredelig valg – så langt

I motsetning til de fleste andre land i Afrika har analfabetismen hos barn i Zimbabwe økt siden 2008. Kun 30 prosent av barna gjennomfører barneskolen. Samtidig oppgir 9 av 10 lærere å være lite motivert til arbeidet, ifølge strategiplanene til Zimbabwes utdanningsdepartement.

Ifølge barnekonvensjonens paragraf 28 har alle barn rett til utdanning. Denne rettigheten må ivaretas, blant annet ved å sørge for sikre skoleveier og at skolen har tilgang på lærere, understreker Pedersen.

Onsdag formiddag forteller leder av Redd Barnas program i Zimbabwe, Brian Hunter, at situasjonen på valgdagen er annerledes enn ved valget i 2008.

– Foreløpig ser det ut til at voldshandlingene vi så den gang, ikke kommer til å gjenta seg. Det er vi svært fornøyde med, sier Hunter.

Jobber med utdanning

Den negative økonomiske utviklingen i landet, med en inflasjon på 231 millioner prosent, var også med på å bidra til at millioner av mennesker, blant annet mange lærere, flyttet fra landet. Fortsatt er månedslønnen for nyutdannede lærere på bare 300 amerikanske dollar.

Redd Barna har lenge jobbet med utdanning for barn i Zimbabwe. Utdanningsprogrammene, som gjøres i samarbeid med blant annet utdanningsdepartementet i landet, innebærer blant annet opplæring av lærere, finansiering av undervisningsmateriell og bedre fysisk læringsmiljø.

Redd Barna jobber også med å gi funksjonshemmede barn bedre tilgang til utdanning. Dette dreier seg blant annet om å sørge for bedre fysisk tilrettelegging på skolene og å tilpasse undervisning til syns- og hørselshemmede. Redd Barna driver også holdningsskapende arbeid i omgivelsene og med å gi behandlingstilbud til de barna som trenger det for å kunne gå på skolen.