– Jeg kom hit tidlig for å avgi min stemme, og nå skal jeg følge med på prosessen videre. Vi frykter valgfusk, sa velgeren Badru Busulwa til nyhetsbyrået AFP da han stemte i dag tidlig.

President Yoweri Museveni kom til makten etter et statskupp i 1986, og har vært landets overhode siden. Foran valget i 2006 fikk han fjernet begrensningene for hvor mange perioder en president kan sitte. Det var også første gang siden kuppet at opposisjonspartier kunne stille til valg og drive valgkampanje.

Musevenis hovedmotstander er Kizza Besigye, hans tidligere allierte og personlige lege. Selv om oppslutningen rundt president Museveni har vært synkende er det ventet at han går av med seieren også i dette valget.

HIV har gjort mange foreldreløse

Foto: Redd Barna/Kristin Ingebrigtsen
Barn som ikke er innrullert i vanlige skoler går glipp av viktig utdanning. Redd Barna bidrar med forenklet skolegang og yrkesopplæring for foreldreløse og sårbare barn.

Utfordringene for barn i Uganda er mange. Redd Barna har uttrykt bekymring over at barn opplever alvorlige brudd på sine rettigheter, som retten til mat, beskyttelse, helse og utdanning. Ikke i noe annet land i verden har så mange barn blitt foreldreløse på grunn av HIV/Aids som i Uganda. Hele 2,3 millioner barn har mistet sine foreldre, og det skyldes hovedsakelig den dødelige sykdommen.

Landet har også en lav standard når det gjelder helse. Svært mange mennesker dør av sykdommer knyttet til graviditet, eller av malaria og diaré – sykdommer som kunne vært forhindret og behandlet med enkle midler. Stig Aune, som er assisterende landdirektør i Redd Barna i Uganda, peker i tillegg på at en av de største utfordringene for barn i Uganda er at skremmende få fullfører grunnskolen.

– Mindre enn 30 prosent av ugandiske barn som begynner i første trinn fortsetter helt til de er ferdige med sjuende trinn. Tilsvarende tall for nabolandene Rwanda, Tanzania og Kenya ligger på rundt 80 prosent. Dette vil utvilsomt gi barn i Uganda en betydelig ulempe, sier Aune.

Nærmere 18 prosent av ugandiske barn i skolealder er ikke registrert som elever. I regionen Rwenzori vest i landet sørger Redd Barna for at barna får en grunnleggende utdanning, og at de blir i stand til å skaffe seg en inntekt. De fleste av disse barna har mistet sine foreldre på grunn av HIV/AIDS. Gjennom yrkesutdanning kan de klare å forsørge seg selv som skreddere, frisører, kokker og bygningsarbeidere.

I tillegg til opplæring bidrar Redd Barna med penger og nødvendig utstyr i oppstartsfasen. Utdanningen de får er en forkortet versjon av grunnutdanningen i skolene, og har som mål å lære barna å lese, skrive og regne. Flere enn 100 jenter nyter godt av dette yrkesprogrammet.

Forbud mot homofili rammer også barn

Uganda beskyldes fra flere hold for brudd på menneskerettighetene, herunder også barns rettigheter. Landet har særlig fått kritikk for en foreslått lov om svært strenge straffer for homofili, forteller Stig Aune i Redd Barna i Uganda.

– Der den sittende administrasjon kan klandres for å komme til å angripe barns rettigheter direkte er på den foreslåtte lovgivningen mot homofili, der det endog har vært fremmet forslag om dødsstraff. Dette har rotfeste i sterke, religiøse strømninger. Så lenge vi vet at mange under 18 år statistisk sett er homofile gir dette grunn til bekymring for Redd Barna, sier Aune.

Redd Barna er en av Ugandas ledende barnerettighetsorganisasjoner. Organisasjonen arbeider med programmer for barns menneskerettigheter, utdanning, beskyttelse av barn, helse og ernæring, livsopphold og hiv og aids. I nødssituasjoner bidrar Redd Barna med rask hjelp til barn.