Foto: Press - Redd Barna Ungdom
Nybakt leder i Press - Redd Barna Ungdom, Tirill Sjøvoll, er stolt av organisasjonen som i dag fyller 15 år.

– Det er ingen tvil om at en organisasjon som Press trengs når man vet at barns rettigheter blir brutt hver eneste dag både i verden og i Norge, sier Sjøvoll.

22-åringen fra Bodø har stått på for barns rettigheter i snart ti år. Tre år har hun sittet i Press sitt landsstyre. Dessuten har hun jobbet nesten ett år i svenske Redd Barnas ungdomsorganisasjon, samt vært nestleder for Press i to år. Nå gleder hun seg til å ta fatt på ledervervet.

– Gjennom 15 år har Press vært en vaktbikkje for barns rettigheter. I året som kommer skal vi fortsette kampen for asylbarnas rettigheter og vi skal jobbe for Norge ikke skal investere oljepengene våre i selskaper som bryter barnerettighetene, sier Sjøvoll.

Liten, men oppnår mye

Lista over politiske gjennomslag er lang. Press har blant annet jobbet mye med barn på flukt, både praktisk med aktiviteter for barn i asylmottak og politisk for å skape en barnevennlig asyl- og innvandringspolitikk.

Foto: Press - Redd Barna Ungdom
Press bruker aksjoner for å skape oppmerksomhet om saker de jobber for. Asylbarn har vært en av Press sine kjernesaker helt siden oppstarten i 1995.

– Helt siden oppstarten har Press jobbet for at asylbarna skal tas hånd om av barnevernet. Et av våre viktigste gjennomslag er at regjeringen nå har gitt barnevernet ansvaret for alle de under 15 år, men vi gir oss ikke før alle de enslige mindreårige blir tatt hånd om av barnevernet – også de mellom 15 og 18 år. Det har regjeringen lovet dem, sier Sjøvoll.

Et par andre saker Sjøvoll vil trekke fram er arbeidet for en ny og barnevennlig markedsføringslov og utprøvingen av stemmerett for 16-åringer ved det kommende kommune- og fylkestingsvalget. Begge store politiske seiere for Press ifølge den ferske lederen.

– Til tross for at Press er en relativt liten organisasjon, oppnår vi mye. Vi blir invitert med på høringer i saker som betyr mye for oss og beslutningstagerne tar oss på alvor, sier Sjøvoll.

Foto: Press - Redd Barna Ungdom
Press er en organisasjon for ungdom mellom 13 og 25 år, som jobber for at barns rettigheter skal bli innfridd både i Norge og resten av verden.

Inkluderende organisasjon

Tirill Sjøvoll kunne sittet i evigheter og snakke om urettferdighet i verden, barns rettigheter og Press sitt flotte arbeid. Det hun liker spesielt godt med Press er at man kan engasjere seg i så mange forskjellige saker. Politisk oppfatning spiller ingen rolle. Det er barns rettigheter som skal ivaretas.

– Noe av det beste med å være med i Press er fellesskapet man får med alle de som vil oppnå det samme som en selv. Press er en veldig inkluderende organisasjon, sier Sjøvoll.

Hun ønsker alle mellom 13 og 25 år hjertelig velkommen som medlem.

Les mer om Press - Redd Barna Ungdom her >