Laos har gitt Redd Barna Norge utmerkelsen ”Friendship Medal and Certificate of Merrit”. Her fra seremonien i Vientiane.

Redd Barna mottar utmerkelsen som en anerkjennelse av organisasjonens arbeid for utvikling av utdanningssektoren i Laos. Viseminister for utdanning og idrett, Sengdeuane Lachanthaboun, overrakte nylig”Friendship Medal and Certificate of  Merrit” til Redd Barnas landdirektør i Laos, John Reinstein.

Reinstein forteller til avisen Vientiane Times at det er en stor ære å motta utmerkelsen fra regjeringen i Laos. John Reinstein understreker at han deler æren for prisen med alle i Redd Barna, og med alle dem som til daglig jobber sammen med organisasjonen for å utvikle utdanningen i Laos.

Reinstein sier Redd Barna Norge er veldig stolte av å kunne bidra til å hjelpe regjeringen i Laos med å nå tusenårsmålene for utvikling innen 2015, og han håper Redd Barna framover kan fortsette sitt arbeid med å styrke utdanningssektoren i landet.

Viseminister for utdanning og idrett, Sengdeuane Lachanthaboun, overrakte ”Friendship Medal and Certificate of Merrit” til Redd Barnas landdirektør i Laos, John Reinstein.

Redd Barna har bidratt med over 10,7 millioner dollar til utvikling av utdanningssektoren i Laos. Midlene har blant annet blitt brukt til skolering av 3672 rektorer. Samtidig har Redd Barna stått for opplæring av 18 000 barneskolelærere, og 20 000 offentlig ansatte i spørsmål  knyttet til barns rettigheter.

Midlene fra Redd Barna er også benyttet til å bygge 245 barnehager, 14 lokale barnesentre og 36 utdanningssentre.

Til Laos har Redd Barna Norge bidratt med 192 000 lesebøker og lærermateriell i barneskolen. I tillegg har det blitt kjøpt inn 45 motorsykler, to biler, 60 sykler og 30 sett med datamaskiner til utdanningssektoren i landet. Redd Barna i Norge vil i fremtiden fortsette å finansiere aktivitetene i Laos, blant annet gjennom Det internasjonale Redd Barna.

Redd Barna Norge har operert som en uavhengig organisasjon i Laos siden 1997. Fra i år har virksomheten blitt samkjørt med Det internasjonale Redd Barna.