Innlegget har vært publisert på Dagsavisens Nye meninger.

Foto: Redd Barna/Jonathan Hyams
Skolen kan gi lindring, håp for framtiden og normalisere hverdagen i en ekstrem situasjon. 13 år gamle Majed går på en Redd Barna-støttet skole for syriske flyktninger i Tripoli, Libanon.

I Aftenposten 13. desember kommer Leger uten grenser med en viktig påminnelse om at norsk humanitær bistand bør nå de som trenger det mest. Det er Redd Barna helt enig i. Samtidig hevdes det at utdanning ikke hører hjemme i et budsjett der målet er å redde liv og lindre akutt nød. Dette er en stor feilslutning.

Skolen kan redde liv og lindre akutt nød: Kriser medfører kaos, normoppløsning, lidelser og traumer. Særlig er jenter sårbare. Skolen kan beskytte barn og unge mot overgrep og misbruk. Skolen kan også spre livreddende informasjon om hygiene, rent vann, eller medisiner, og gi kunnskap om hvordan håndtere pågående eller framtidige kriser. Skolen kan gi lindring, håp for framtiden og normalisere hverdagen i en ekstrem situasjon.

Foreldre og barn sier selv tydelig ifra at utdanning er en prioritet for dem i kriser, da må vi lytte! Jo lenger barn er ute av skolen, desto mindre er sannsynligheten for at de noensinne kommer tilbake. Det må derfor arbeides raskt for å få etablert et skoletilbud i humanitære situasjoner, slik Redd Barna gjør for eksempel i Syria.

Foto: Redd Barna/Jonathan Hyams
Det er vanskelig å definere når en krise er definitivt over, og når bistanden går fra nødhjelp til langsiktighet. Sawda (13) går på skole i Dollo Ado-leiren for somaliske flyktninger i Etiopia.

Det er vanskelig å definere når en krise er definitivt over, og når bistanden går fra nødhjelp til langsiktighet. Utdanning er et godt eksempel på at vi ikke må sementere skillet mellom humanitær og langsiktig bistand. Ikke bare har skolen en viktig funksjon som overlevelsesarena under en krise, men skal også utstyre barn og unge med kunnskaper, ferdigheter og verdier de trenger når samfunnet deres en gang skal bygges opp igjen.

I 2010 vedtok FNs generalforsmaling en resolusjon om retten til utdannelse i kriser. Resolusjonen understreker forpliktelsen til å sikre utdannelse for alle barn, i alle faser av en krise. Til tross for dette utgjorde utdanning bare 1,4 % av verdens humanitære bistand i 2012. Utdanning må være en del av førstelinjeresponsen ved kriser og katastrofer.

Norske myndigheter må øke sin egen andel av humanitær bistand til utdanning og arbeide for at det internasjonale samfunnet styrker sin innsats for å sikre at barns skolegang ikke blir avbrutt over lang tid i kriser. Alle barn har rett til utdanning. Også de barna som trenger det mest de som lever i en konflikt - eller krisesituasjon.