Foto: Redd Barna/Jenny Matthews
67 millioner barn går ikke på skolen. Mer enn 37 millioner av dem er jenter.

Det er urettferdig at ikke alle barn får utdanning. I alt står 67 millioner barn utenfor skoleportene, og flere enn 37 millioner av disse er jenter. Analfabetismen øker blant voksne, og to tredeler av de voksne som ikke kan lese og skrive er kvinner.

Jenter med utdanning har en positiv virkning på samfunnet; økonomisk vekst, demokratiutvikling og familiens helse. Dersom mor har utdanning, kan hun bidra positivt til familiens helse; 50 prosent flere barn overlever sitt femte leveår og hun kan bidra til å bremse aids-epidemien.

To utdanningsdebatter

Redd Barna inviterer sammen med andre til to debatter denne uken for å øke den politiske oppmerksomheten rundt utdanning.

Onsdag 4. mai på Litteraturhuset i Oslo kommer internasjonale eksperter og drøfter med norske myndigheter og Redd Barna hvordan vi kan få til kvalitetsutdanning i konflikter og kriser, og hvordan vi kan få til et større internasjonalt engasjement. Kan Norge spille en mer offensiv rolle?

"WAF.Presentation.Web.WAFTagEDoc" does not implement interface WAFTagProvider.

Redd Barna deltar også på det norsk Utdanning for alle-nettverkets (Education for All) seminar om kjønnsdimensjoner ved kvalitetsutdanning torsdag 5. mai i regjeringsbygningen R5 i Oslo. Dette møte har følgende hovedtema: Har kjønnsforskjellene når det gjelder læring minsket etter som flere jenter og kvinner få gå på skole? Hvorfor er tallet på jenter som ikke får grunnutdanning fremdeles så høyt?  

"WAF.Presentation.Web.WAFTagEDoc" does not implement interface WAFTagProvider.

Global kampanje for utdanning

Du kan lese mer om den globale kampanjeuken for utdanning på sidene til Global Action Week > 

Global Campaign for Education – forkortet GCE – er et verdensomspennende nettverk, som ble startet allerede i 1999 for å øve politisk press slik at retten til utdanning for alle skulle bli en rett for alle i hele verden – uansett kjønn eller funksjonshemming, uansett bosted; på landsbygda eller i byen, i krigs- eller konfliktområder. Nå etter tolv år arrangeres den globale kampanjeuken for utdanning i flere enn 100 land. Norge har vært med siden 2003.

Følgende organisasjoner utgjør Global Campaign for Education–nettverket i Norge sammen med Redd Barna: Utdanningsforbundet, SAIH, Skolenes landsforbund, Den norske UNESCO-kommisjonen, UNICEF Norge, Flyktninghjelpen, SOS-Barnebyer, PLAN Norge, Hei verden, Norsk handikapforbund og ATLAS-alliansen.