De senere årene har mange flere av verdens barn fått muligheten til å gå på skolen. Siden tusenårsmålenes fødsel i 2000, har tallet på barn som står utenfor barneskolen sunket fra 102 millioner til 61 millioner. Dessverre er det mange av disse som ikke lærer grunnleggende kunnskaper som å lese og skrive, et problem Redd Barna tidligere har adressert som den nye utdanningskrisen

Retten til utdanning handler om mye mer enn tilgangen til en skole. Redd Barnas utdanningsprosjekt "I'm learning" vil sikre at barn fullfører skolen og lærer mens de er der. Tiltakene strekker seg fra enkle ting som rent drikkevann til mer komplekse prosesser som samarbeid mellom lærere og foreldre og tester som følger barnas utvikling. Se bildene under for eksempler på tiltak som gjøres og hvordan prosjektet fungerer i Kambodsja.

Foto: Redd Barna/Hanne Bjugstad
- Kambodsja har et stort behov for å bygge opp igjen menneskelige ressurser, men vi har startet dette arbeidet fra ingenting, fortalte representanter fra Kambodsjas utdanningsdepartement oss. En forutsetning er tilgang på relevant læremateriale, et annet kriterie for I'm learning-skolene.
Foto: Redd Barna/Hanne Bjugstad
Skolene har selv søkt om å ta del i I'm learning-prosjektet. En av kriteriene er at lærerene forholder seg til barna på en positiv, respektfull måte og ikke diskriminerer elevene. Her fra Sway Teab skole i Kampong Cham-provinsen nord for Phnom Penh.
Foto: Redd Barna/Hanne Bjugstad
Det er ingen tvil om at Sway Teab oppfyller kriteriet om trygge klasserom!
Foto: Redd Barna/Hanne Bjugstad
Trygt drikkevann kan være en utfordring i mange land. I'm learning-skolene skal ha dette tilgjengelig.
Foto: Redd Barna/Hanne Bjugstad
Barn skal slippe å grue seg for toalettbesøkene på skolen. En av tiltakene er å skille toaletter for jenter og gutter. - Vi hadde jo to doer her, så vi malte bare ett tegn for jenter og ett for gutter over dem, sa læreren på Tuol Beng. Det kan virke enkelt, men ha mye å si for trivselen - kanskje spesielt for jentene.
Foto: Redd Barna/Hanne Bjugstad
Før Sre Rum Dourl-skolen åpnet i 2011, var det over fire kilometer til nærmeste skole for barna her. Læreren et selv fra landsbyen, og forteller om store utfordringer med foreldre som trenger at barna jobber. En del av I'm learning-skolene er fokus på dialog mellom skole og lokalmiljø, og foreldrene kan selv komme med tips om hvordan ting kan legges til rette.
Foto: Redd Barna/Hanne Bjugstad
Lærerne på I'm learning-skoler skal være til stede for all undervisning, utvikle og følge læreplaner og selv få støtte til egen utvikling. Sånn blir det fornøyde elever av.
Foto: Redd Barna/Hanne Bjugstad
Elevene skal delta i beslutninger som tas på I'm learning-skolene, og vite om rettighetene sine.
Foto: Redd Barna/Hanne Bjugstad
Redd Barna-kontoret i Phnom Penh avholder månedlige workshops for lærerne på I'm learning-skolene. Dette gir lærerne en møteplass, og er en fin anledning til å utvikle nytt læringsmateriale.
Foto: Redd Barna/Hanne Bjugstad
En ting som skiller I'm learning fra de fleste utdanningsprosjekt, er testmetoden av barnas nivå og fremgang. På bildet observerer professor Lene Buchert ved UiO testprosessen.